Gemt

Søges: Tech-kandidater Haves: Partnerskaber

Konsulentafdelingerne i både EY og IBM mærker behovet for flere it-kræfter. Begge virksomheder har indgået samarbejder, fordi der er behov for it-talentmasse. Men hvordan bruger virksomhederne de digitale kompetencer til at udfordre det eksisterende, analoge landskab?

Nyhed

25. maj 2021

Af Mathias Veis, kommunikationskonsulent, Dansk Erhverv

It-kompetencer er en mangelvare i Danmark. Mere end hver tredje danske it-virksomhed har helt måttet opgive at besætte ledige stillinger, viser tal fra IT-Barometer 2020, som er IT-Branchens årlige tilstandsmåling. Samtidig har Erhvervsstyrelsen vurderet, at Danmark, på trods af øget optag på it-uddannelserne, kommer til at mangle 19.000 it-medarbejdere frem mod 2030.

”Vores primære pain er, at vi godt kunne vokse mere, hvis vi fik flere tech-kandidater ind. Det er en reel begrænsende faktor for vores virksomhed og for Danmark. Danmark kan selvfølgelig ikke konkurrere med et land som Indien, der på flere universiteter årligt uddanner mere end 50.000 kandidater med it-kompetencer. Men vi skal udvikle specifikke kompetencer til eksempelvis at løfte den grønne omstilling,” fortæller René Ravn, partner, leder af Consulting, EY Danmark.

René Ravn, partner i EY Danmark, og Jonas Groes, partner i EY Danmark.

René Ravns kollega, Jonas Groes, der er partner og leder af EY’s services til den offentlige sektor og ansvarlig for uddannelse og læring i Norden, stemmer i:

”Hvis det er et nulsumsspil, så er det svært. Det forbløffer mig, at behovet for it-kompetencer bliver rodet sammen med en flygtninge- og indvandrerdebat. Når folk kommer hertil, skal de gennem ret meget bureaukrati for at kunne blive her. Det er uhensigtsmæssigt.”

Fandenivoldskheden
IBM Client Innovation Center (CIC) består af et voksende team af konsulenter fra hele Danmark, der arbejder med de nyeste teknologier på tværs af brancher. Centeret er kendetegnet ved en entreprenant kultur med fokus på at skabe innovative og intelligente løsninger i et tæt samarbejde med kunderne.

”Som jeg har sagt lige siden etableringen af CIC for godt fire år siden, så er det her det fedeste strategiske initiativ, jeg har været med til at søsætte. Det er en accelerator for næste generation af hotte skills, såvel som for en helt unik kultur med en særlig dynamik og entusiasme blandt alle de unge mennesker – fandenivoldskheden,” siger Jesper Braum Nielsen, senior partner i IBM Danmark.

Jesper Braum Nielsen, senior partner, IBM Danmark, og Signe Schmid, managing director, CIC.

CIC har til formål at styrke innovationsmusklen i IBM, samt tiltrække og udvikle unge talenter, der brænder for tech og for at gøre en forskel for IBM’s kunder.

”Vi går helt målrettet efter at ansætte konsulenter, som har evnen og viljen til at udfordre status quo, og modet til at afprøve nye løsninger. Det er med til at holde os alle på tåspidserne,” siger Signe Schmid, managing director i CIC.

CIC er helt centralt i en række af IBM’s innovative projekter, som kombinerer teknologier som IoT, AI og Blockchain med økosystemer på tværs af industrier.

”Vi har lige udviklet en helt ny Energy Flex Platform i CIC til udnyttelse af den energifleksibilitet, der findes i alle virksomheder, offentlige bygninger og elbiler,” fortæller Jesper Braum Nielsen.

En ven i nøden
Manglen på it-kompetencer er et problem for danske it-leverandører, som må brænde inde med ordrer og takke nej til nye opgaver. For at undgå det scenarie har EY over de seneste 4-5 år opbygget et økosystem med IBM, Microsoft, SAP, Service Now og en række mindre danske og internationale leverandører, der indbyrdes trækker på hinandens kompetencer.

"Vores primære pain er, at vi godt kunne vokse mere, hvis vi fik flere tech-kandidater ind. Det er en reel begrænsende faktor for vores virksomhed og for Danmark."
 - René Ravn, partner, leder af Consulting, EY Danmark

”Tidligere løste vi hele problemstillingen selv med egne kompetencer. Men for at løfte kunden må vi nu søge hjælp udefra. Hvis man eksempelvis skal udarbejde en budgetanalyse, er det naturligt at undersøge, hvilke tech-komponenter der kan innovere og give substantielle besparelser. Men det kræver, at man har nogle specialiserede kompetencer,” siger Jonas Groes.

For at imødekomme kundernes digitale behov tilbyder EY en tech-MBA til alle medarbejdere. Når EY’s cirka 1.700 danske medarbejdere skal bruge 12 timer i maj til at videreudvikle sig, så står der ofte it på skoleskemaet.

”Klassiske konsulenter får lagt et ekstra techlag. Det er sindssygt vigtigt, at man kombinerer forståelse for teknologi og forretning. Det er i det krydsfelt, at magien sker. Jeg bliver jo aldrig en tech-wizard. Men vi bliver nødt til at have en forståelse for at kunne stille de rigtige spørgsmål til samarbejdspartnere,” fortæller René Ravn.

Værdier og kultur tiltrækker
IBM’s CIC kunne godt ønske sig flere unge mennesker med uddannelse inden for it. Manglen på it-eksperter skyldes blandt andet kønsfordelingen på uddannelsesinstitutioner. Kvinder er overrepræsenterede i fag som sygepleje, social- og sundhedsuddannelserne samt pædagogik, samtidig med at mænd er overrepræsenterede inden for it, håndværk og ingeniørfagene.

”Vi har sværere ved at rekruttere kvindelige udviklere, men også inden for eksempelvis data science området er der langt mellem de kvindelige kandidater. Det er vigtigt, at disse fagområder får fokus allerede fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Hvis de unge forstår, at IT og data kan være med til eksempelvis at overvinde klimakrisen, så burde det kunne fange fleres interesse,” siger Signe Schmid.

CIC oplever, at kulturen er det stærkeste kort, når de skal tiltrække talent.

”Et miljø med fokus på det sociale sammenhold, hjælpsomhed og naturlig interesse for sine kollegaer skal ikke være et tradeoff i forhold til, at vi går efter skarpe og ambitiøse medarbejdere. Netop det, at man kan løse mange samfundsudfordringer, får vores medarbejdere til at stå lidt tidligere op om morgenen,” siger Signe Schmid.

Kontakt

Kommunikation

Søren Willemoes Poulsen

Kommunikationskonsulent