;

Ny praktikplads-AUB og nyt elevtilskud

Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der har mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder. Ordningen forenkles i 2021, så virksomheden får et nyt elevtilskud, hvis I opfylder jeres mål for elevpoint. Elevtilskuddet erstatter tidligere bonusordninger. I skal stadig betale et bidrag, hvis I ikke når jeres mål. Læs hvad praktikplads-AUB og det nye elevtilskud betyder for din virksomhed, og hvordan du kommer i gang med at ansætte elever.

Guide

Hvad er praktikplads-AUB?

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale, som skal sikre virksomheder adgang til tilstrækkelig og kvalificeret faglært arbejdskraft. En ny trepartsaftale ændrer reglerne fra 2021

Aftalens målsætning er, at arbejdsgiverne skal oprette 8.000-10.000 praktikpladser mere om året, så det bliver mere attraktivt for unge at gennemføre en erhvervsuddannelse. Med den nye aftale erstattes den tidligere bonusordning af et nyt elevtilskud til virksomheder, der opfylder deres mål for elevpoint. Virksomheder, der ikke bidrager tilstrækkeligt til at uddanne elever, skal fortsat betale et ekstra bidrag på 27.000 kr. pr. helårselev, den mangler til praktikplads-AUB.

Kontakt

Andre relaterede guides i temaet