; ;
Gemt

Danmark som et datadrevet sundhedsfyrtårn

Darine Ghanem og Roche vil have Danmark til at gå forrest i brugen af sundhedsdata for at fremme innovation og et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen. For vi har fundamentet til at blive et fyrtårn og til at vise vejen for resten af verden, mener virksomhedens nye danske landechef. Hun har også en klar opfordring til sit nye hjemland: Skru op for lederskabet.

Nyhed

22. november 2021

Selvom sundhedsvidenskaben er kommet langt, er der stadig plads til at optimere og hjælpe patienter i endnu højere grad. Her kan et helt særligt redskab være med til at skabe hurtigere diagnoser og bedre patientforløb: Brugen af sundhedsdata. Sådan lyder det fra Darine Ghanem. 1. september flyttede hun til Danmark, hvor hun tiltrådte som adm. direktør i den danske pharmaafdeling i schweiziske Roche, der er verdens største lægemiddel- og diagnostikvirksomhed.  

Hun er selv af italiensk-libanesisk oprindelse, taler fem sprog og kommer direkte fra en stilling på hovedkontoret i Basel, hvor hun stod i spidsen for virksomhedens arbejde med personlig medicin. Og det er ikke uden grund, Darine Ghanem er taget til netop Danmark. Hun er kommet med en ambition og med et mål, hun tror på, kan indfries her.  

”Vi skal transformere måden, vi leverer innovative og bæredygtige sundhedsydelser på gennem hele patientforløbet. Her skal Danmark og Roche være helt centrale aktører,” siger hun.  

Medicinalselskabets nye danske chef mener, at Danmark er det rette sted, når du som hende får ild i øjnene af at tale om sundhedsdata, optimeret diagnosticering og den personlige patientrejse. I de to måneder, hun har været i Danmark, har hun oplevet en ambitiøs sundhedssektor, der både har evnen og viljen til at løfte på tværs af private og offentlige aktører.  

”Vi skal transformere måden, vi leverer innovative og bæredygtige sundhedsydelser på gennem hele patientforløbet. Her skal Danmark og Roche være helt centrale aktører.”
- Darine Ghanem, adm. direktør, Roche

Hun har også allerede fået bekræftet, hvor stor en rolle digitaliseringen spiller i Danmark.  

”Jeg opdagede, at uden et CPR-nummer, har jeg ingenting. Jeg eksisterer ikke. Det giver virkelig et indtryk af et digitalt samfund,” fortæller Darine Ghanem. Med kombinationen af at være digitale og ambitiøse på sundhedsområdet har Danmark alle forudsætninger for at tage en førerposition, når det kommer til at realisere potentialet i sundheds-data, konstaterer hun.  

image9qhy9.png

Darine Ghanem, adm. direktør, Roche - Foto: Nicolai Lorenzen


Fik selv forkert diagnose 
”Hvis du kigger på, hvorfor vi nogle gange fejler i forskning og udvikling, er det fordi, vi ikke i tilstrækkelig grad forstår sygdommene og de patientkarakteristika, der vil føre til udvikling af den rette behandling,” siger hun. Darine Ghanem har selv gennemlevet konsekvenserne af fejldiagnosticering. 

Som 30-årig mistede hun synet og blev fejldiagnosticeret med multiple sklerose. Hendes data forsvandt mellem hospitaler og seks måneder fulgte med undersøgelser og personlige tanker om, hvilket liv, der nu ventede hende. Men diagnosen var forkert. Hun havde i virkeligheden mistet synet som følge af et bid fra en skovflåt. 

”Derfor er jeg så passioneret om at personalisere sundhedsdata. Det er ikke bare snak. Med de rigtige data, var de i stand til at stille den rigtige diagnose og i sidste ende behandle mig med den rigtige medicin,” siger hun og konstaterer: ”Jeg ville være blevet behandlet med en helt forkert medicin, for en langt værre sygdom end den, jeg havde."

Direktøren vil derfor arbejde hårdt for, at vi på verdensplan optimerer brugen af data: ”Med data kan vi forstå sygdomme og patientkarakteristika og dermed blive i stand til at udvikle de rigtige løsninger til de rigtige patienter på det rigtige tidspunkt.”
 Og hun sætter ambitionsniveauet højt.

”Danmark skal være et fyrtårn for sundhedsinnovation, drevet af sundhedsdata. Et internationalt fyrtårn, der kan inspirere andre lande,” siger hun. For at opnå det fulde udbytte  af sundhedsdata, kræver det  mobilisering og samarbejde mellem alle aktører: Fra life science-industrien til universiteterne, hospitalerne  til hele sundhedssektoren og til beslutningstagere. Også på tværs af grænser, fortæller hun. 
 

”Danmark skal være et fyrtårn for sundhedsinnovation, drevet af sundhedsdata. Et internationalt fyrtårn, der kan inspirere andre lande.”
- Darine Ghanem, adm. direktør, Roche

”Det er både dybden og bredden af data, du skal bruge. Her har Danmark det kliniske, digitale, genomiske og socioøkonomiske aspekt. Men hvordan tilkobler vi data internationalt på tværs af grænser og optimerer værdien og udbyttet? Det skal vi arbejde med,” siger hun.  

Derudover skal vi i gang med rent faktisk at bruge data som grundlag for at træffe beslutninger. Vi skal ikke bare indsamle den, understreger hun. 

For ved at analysere store mængder anonymiserede patientsundhedsdata kan forskere, sundhedsudbydere og beslutningstagere træffe bedre og mere evidensbaserede beslutninger. Sundhedsdata har potentialet til at gøre sundhedssystemerne økonomisk mere bæredygtige og forbedre patientbehandlingen. 
 

Vi vil kunne diagnosticere sygdomme tidligere, behandle dem mere effektivt eller endda forhindre dem i at opstå, forklarer Darine Ghanem. ”Danmark er rigtig gode til at indsamle data, men har mulighed for at forbedre adgangen til og brugen af sundhedsdata,” lyder budskabet. 

Darine Ghanem, adm. direktør, Roche - Foto: Nicolai Lorenzen


”I er ydmyge”  
Ifølge Darine Ghanem er der også et særligt aspekt af vores kultur, vi skal være opmærksomme på: ”Andre lande er mere promoverende. Det betyder ikke, at I ikke har lederrollen, men det er en kulturel ting. I er mere ydmyge i forhold til at vise de fantastiske ting, der sker i Danmark.” 

Hendes opfordring er derfor tydelig: ”I skal ikke være generte. Vis lederskab og arbejd hårdt for det. Og udvis gerne mere mod i forhold til at udnytte datakraften gennem offentlig-private partnerskaber.” 

Hun mener, at Danmark skal gå foran, blandt andet i forhold til deling af sundhedsdata på tværs af EU. Men også internationalt er der meget at hente i at gå sammen med nøgleaktører på området som USA og Asien. 

”I skal se det, som var det en fodboldslutrunde. Vær en god partner og samtidig konkurrencelystne, for I har potentialet, og I har brug for at spille den rolle for at få det fulde udbytte.”
- Darine Ghanem, adm. direktør, Roche

I dag sætter USA tempoet med dedikerede programmer, der tilskynder til innovative, personlige og integrerede sundhedsløsninger, og løbende investeringer, hvor Kina hurtigt indhenter det efterslæb. Det europæiske sundhedsdatarum er en mulighed for Europa og Danmark til ikke at falde bagud i innovationskurven og undgå, at patienterne går glip af optimeret behandling og personlig medicin. 

”I skal se det, som var det en fodboldslutrunde. Vær en god partner og samtidig konkurrencelystne, for I har potentialet, og I har brug for at spille den rolle for at få det fulde udbytte,” siger hun.  

Roche selv er også en virksomhed, der er vant til at arbejde med data på tværs af værdikæden. Selskabet arbejder både med forskning, diagnostik og investering i innovation og har derfor en bred og dyb viden på området. Darine Ghanem fortæller også, at det etiske aspekt er vigtigt, når du beskæftiger dig med sundhed og data:  

”Etisk håndtering af data og opretholdelse af de højeste standarder for databeskyttelse i alle trin er afgørende,” siger hun og tilføjer, at data er anonymiseret og bliver behandlet efter alle gældende regler og etiske overvejelser. 

Sydeuropæer i Nordhavn 
At positionere Danmarks lederskab i sundhedsdata og Danmark som en nøglespiller i det europæiske sundhedsdatarum vil have positive effekter. Det vil yderligere tiltrække investeringer, talenter og virksomheder, der kan accelerere innovation og understøtte udviklingen mod et bedre og økonomisk mere bæredygtigt sundhedssystem, mener hun. Og det er bestemt inden for rækkevidde. 

Derfor er Darine Ghanem ikke i tvivl. Hun er landet det helt rigtige sted, både personligt og fagligt.
 

”Jeg vil leve i et land, hvor jeg føler mig inspireret. Hvor jeg er drevet af et mål, og hvor jeg er i stand til at realisere det mål. Jeg vil ikke bare putte tekst på et PowerPoint show. Jeg tror på, at Danmark er et land, hvor vi virkelig kan gøre en forskel.” 

Direktøren er drevet af udvikling og fremgang – i alle aspekter af sit liv. Derfor valgte hun eksempelvis at bosætte sig i Nordhavn i København, da hun skulle finde sit nye hjem i Danmark. Her får hun både dækket sit sydeuropæiske sinds behov for at være tæt på havet, samtidig med, at hun får lov at følge en udvikling. 

”Jeg valgte Nordhavn, selvom der er stor byggeaktivitet, men så følger jeg transformationen af et helt område. Det kan jeg godt lide. Jeg vil ikke kun se ting, når de er færdige, jeg vil gerne følge processen og se ting blive skabt. Ligesom processen med at skabe et fyrtårn for sundhedsdata i Danmark.” 

Blå bog: Darine Ghanem

  • Darine Ghanem tiltrådte 1. september i år som landechef for Roche Pharmaceuticals i Danmark.  

  • Darine Ghanem har senest været chef for Personalised Health-care i Roches globale organisation. Hun har mere end 20 års strategisk ledelseserfaring med særlig fokus på personlig medicin, sundhedsdata og digital sundhed - de seneste 13 år i Roche. 

  • Darine Ghanem har en libanesisk baggrund, men flyttede som ung til Italien, hvor hun har taget sin farmaceutiske uddannelse.