; ;
Gemt

Vi er sammen om at udvikle servicen til borgerne

I Aalborg Kommune kører det offentlig-private samarbejde ifølge borgmester Thomas Katrup-Larsen (S) og regionschef Birthe Rex fra fritvalgs virksomheden Privatplejen som smurt. I dette dobbeltinterview fortæller de om deres gode samarbejde og dets baggrund, muligheder og udfordringer.

Nyhed

19. november 2021

I Aalborg står offentlig-privat samarbejde ikke til debat - heller ikke på et så borgernært område som hjemmepleje og praktisk hjælp.  

”Hvorvidt sådanne offentlige service-ydelser må udføres af private virksomheder eller udelukkende i kommunal regi er en ikke-diskussion,” fastslår borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S). 

I kommunen er der tre private leverandører, der er godkendt til pleje, rehabilitering, overdragne sundhedsopgaver samt praktisk bistand. Fra torsdag den 18 november 2021 er der kun Privatplejen og Frit valg Svanepleje, der lever frit valgs ydelser i Aalborg kommune.

Birthe Rex er regionschef for Privatplejen. Hun fortæller, at virksomheden tager sig af cirka 900 af kommunens borgere på disse områder. Opgaverne varetages af cirka 150 medarbejdere.
 

”Hvis der kun var én udbyder af servicen, så havde en utilfreds borger ikke andre muligheder end at klage. Nu kan han eller hun skifte leverandør og starte på en frisk.”
- Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S), Aalborg Kommune

Ifølge Thomas Kastrup-Larsen betyder borgernes frie valg ikke, at den kommunale hjemmepleje ser sig selv som konkurrent til de private leverandører. 

”Der er rigeligt med arbejdsopgaver til os alle sammen på det område. Kommunen er de seneste ti år vokset med cirka 21.000 indbyggere, og i løbet af de næste 10 år regner vi med yderligere cirka 25.000. Desuden betyder sundhedsreformen, at når borgerne skal udskrives tidligere fra hospitalet, så flytter omsorgsopgaverne med hjem,” siger han og kalder borgernes frie valg for en ”lynafleder”: 

”Hvis der kun var én udbyder af servicen, så havde en utilfreds borger ikke andre muligheder end at klage. Nu kan han eller hun skifte leverandør og starte på en frisk.” 

Vi bliver altid behandlet fair 
Birthe Rex, der har 25 års erfaring med hjemmepleje i Aalborg Kommune, opfatter det heller ikke som en konkurrencesituation men som et forbilledligt samarbejde.

Hun oplever aldrig, at kommunen lægger afstand til Privatplejen, fordi det er en privat aktør.
 

”Det frie valg har altid trivedes i Aalborg. Vi bliver altid behandlet fair og mødt med åbenhed. Vi bliver hørt og taget alvorligt samt inviteret til at deltage i projekter omkring at udvikle og forbedre tiltag, der kommer borgerne til gode, og sidder for eksempel med, når kommunens kvalitetsstandarder revideres,” siger hun. 

imagebps5.png

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S), Aalborg Kommune & Birthe Rex, regionschef, Privatplejen - Foto: Cathrine Ertmann


Borgmesteren nikker samstemmende: 

”For mig er der ikke noget parti- politisk eller ideologisk valg i den måde, vi løser kommunens opgaver på. Det er kulturen hos både politikere og embedsværk, at vi udvikler kommunen sammen med relevante private virksomheder. Vi sender heller ikke bare sorteper videre, hvis der er problemer – og vi tolker ikke kontrakterne ekstra stramt. Det handler først og fremmest om at samarbejde om at sætte den enkelte borger i centrum,” understreger han. 

Som eksempel på de gode og fleksible rammer for samarbejdet, nævner Birthe Rex, at de private leverandører får kompensation for coronarelaterede merudgifter, som ingen kunne forudse i den oprindelige kontrakt.

”For mig er der ikke noget parti- politisk eller ideologisk valg i den måde, vi løser kommunens opgaver på. Det er kulturen hos både politikere og embedsværk, at vi udvikler kommunen sammen med relevante private virksomheder."
- Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S), Aalborg Kommune

Hvor der i andre kommuner har været udfordringer med at få fair kompensation for de ekstra udgifter til rengøring og værnemidler, fik de private leverandører i Aalborg sågar også mulighed for at bestille værnemidler via kommunens lager. 

I alt er cirka 7.100 borgere i Aalborg Kommune visiteret til at modtage hjemmepleje og praktisk hjælp fra kommunens egne medarbejdere og private aktører. 

Den nuværende ordning med tre godkendte virksomheder er resultatet af kommunens udbud fra 2018.

I udbuddet var hovedvægten lagt på kvalitet med 70 procent, og prisen blev vægtet med 30 procent.
 

Thomas Kastrup-Larsen 

  • Borgmesteri Aalborg Kommune siden 2014, valgt for Socialdemokratiet. 

  • Medlem af Aalborg Byråd siden 1998, og tidligere rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.

  • Uddannet cand.scient.adm. - Politik & Administration fra Aalborg Universitet.

 

Birthe Elisabeth Rex 

  • Regionschef for Privatplejen Aalborg siden 2005.

  • Uddannet i Ledelse i praksis - Ledelsesvidenskab, Aarhus Universitet.

  • Uddanneti Organisation & Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet. 

  • Uddannet social- og sundhedsassistent, SOSU NORD.

Frygter ikke A- og B-hold 
Både Thomas Kastrup-Larsen og Birthe Rex afviser, at der skulle være kvalitetsforskel på den kommunale og private hjemmepleje. 

”Det eneste, der skiller os her i Aalborg kommune, er de tilkøbsydelser, vi som privat virksomhed kan tilbyde borgerne. I Privatplejen oplever vi dog ikke, at det kun er bedrestillede, der benytter sig af tilkøb, som man ellers kunne tro. Det er alle samfundslag, der prioriterer tilkøbene. Nogle vil hellere have et kvarters ekstra rengøring end en bedre flaske vin,” siger Birthe Rex.

"I Privatplejen oplever vi ikke, at det kun er bedrestillede, der benytter sig af tilkøb, som man ellers kunne tro. Det er alle samfundslag, der prioriterer tilkøbene. Nogle vil hellere have et kvarters ekstra rengøring end en bedre flaske vin.”
- Birthe Rex, regionschef, Privatplejen

Heller ikke frygten for, at der opstår et A- og B-hold, fordi de ressourcestærke borgere bedre kan benytte sig af deres frie valg, strejfer borgmesteren: 

”Det er mit klare indtryk, at borgerne er temmelig velinformerede om deres rettigheder - også til frit at vælge leverandør - så det bekymrer mig ikke,” siger han. 

Borgernes frie valg betyder også, at Aalborg Kommune ikke står alene med den  voksende udfordring, det er at kunne rekruttere det tilstrækkelige antal medarbejdere.

Men det er nødvendigt med en bred vifte af tiltag: 
 

”I kommunen får vi brug for 120 flere sosu-assistenter til næste år, og der står 100 medarbejdere foran pensionering, blandt andet som følge af Arne-reformen. Den betyder, at vi mister en række  erfarne og dygtige medarbejdere til næste år. Det er med til at forstærke de udfordringer, der er som følge af den generelle mangel på arbejdskraft. Vi forsøger at løse det ved dels at uddanne flere medarbejdere, og dels at samarbejde med A-kasser om at identificere ledige, som måske tidligere har været i branchen, og  få dem tilbage,” siger Thomas  Kastrup-Larsen. 

Borgmesteren peger også på, at kommunen satser på at løfte medarbejdernes kompetencer, så de bliver bedre til at løfte deres stadig mere komplekse opgaver - for eksempel i forhold til demente - og derigennem opnå større tilfredshed med deres arbejde. 

Når en medarbejder stopper, mister hjemmeplejen ikke bare et nummer i vagtplanen:
 

”Vi mister også erfaring. Derfor tilbyder vi senioraftaler med medarbejderne for at holde på dem længere,” siger han. 

Endelig er der et stort potentiale i at tiltrække særligt flere indvandrerkvinder. ”De udgør en betydelig arbejdskraftreserve, og nogle af dem vil vi gerne rekruttere. Det vil også have en positiv indflydelse på integrationen,” tilføjer han.
 

”Vor tids vigtigste job” 
Birthe Rex satser også på forskellige tiltag: ”Branchen bliver desværre talt ned. I Privatplejen har vi valgt at investere i det, vi kalder ”vor tids vigtigste job” og tiltrække flere elever ved at give dem en garanti for en elevplads, allerede når de begynder på grundforløbet til en sosu-uddannelse.  

Når eleverne kommer i praktik hos os, arbejder de altid som ”føl” i hele deres første praktikdel sammen med en erfaren kollega, så de ikke står alene og urutineret med vanskelige opgaver,” fortæller hun. 

Selvom det betyder lidt større udgifter til uddannelse, fordi eleverne ikke kan indgå selvstændigt i vagtplanen, ser Birthe Rex det som en investering i at mindske frafaldet snarere end en udgift.

Ligesom der tilkobles virksomhedsmentorer til alle elever og gives fri til sprogundervisning på sosu-skolen i praktiktiden for elever, der har brug for dette. 
 

"Hvis det kan sikre, at eleven bliver hos os, er det penge, der er godt givet ud,” konkluderer hun. 

imagepyfdw.png

Birthe Rex, regionschef, Privatplejen & Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S), Aalborg Kommune - Foto: Cathrine Ertmann


Privatplejen har en samarbejdsaftale med et friplejehjem for at sikre målene for at kunne opkvalificere ufaglærte til faglærte via en EUV1 uddannelse, der er rettet mod voksne over 25 år med to års erfaring som ufaglært. 

”Tilsvarende har vi et forpligtende samarbejde med kommunen og fagforeningerne i forhold til at fastholde og afprøve borgere, der enten er på vej ud af arbejdsmarkedet eller på vej ind, hvilket også kan være fremtidens hænder,” siger Birthe Rex. 

En af de potentielle udfordringer ved offentlig-privat samarbejde er, at private virksomheder kan gå konkurs. Kommunen kan fra den ene dag til den næste komme til at stå med en stor ekstraopgave. 

Ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen har Aalborg Kommune inddraget det i samarbejdet med de private leverandører af hjemmepleje og praktisk hjælp.

I kontrakterne har de private forpligtet sig til at stille kapacitet til rådighed til i givet fald at opfylde et akut opstået behov på dette område.

Dermed er det ikke kommunen, der står alene med de berørte borgere, og det giver tryghed i planlægningen og sikkerhed for borgerne.

Det er en samarbejdsforpligtelse, som Birthe Rex gerne påtager sig:
 

”Vi skal naturligvis udnytte vores fælles muligheder i samarbejdet om, at borgerne bliver berørt så lidt som muligt i tilfælde af, at situationen skulle opstå. Det er ganske fornuftigt,” siger hun. 

Dansk Erhverv mener: Verdens bedste til offentlig-privat samarbejde
Hvis vi vil fastholde den velfærd, der leveres i dag, ser vi ind i helt uoverstigelige udfordringer - både i forhold til finansiering, rekruttering og organisering.

Der er hverken penge eller personale nok til at møde de stigende krav fra danskerne. Man kan sige, at vi ikke har råd til ”business as 
usual,” og det er den brændende platform, vi står på.

I 2040 vil der være halvt så mange personer i arbejdsstyrken for hver borger over 80 år. Samtidig vil hver femte dansker være over 80 år.

Det betyder, at vi vil mangle både varme hænder og finansiering til at levere den velfærd, vi kender.

Dansk Erhverv mener derfor, at det er afgørende at intensivere samarbejdet mellem det offentlige og private, selvejende institutioner og civilsamfundet, så vi kan få højere kvalitet for den enkelte, uden at det behøver at koste mere.
 

Vi skal:

  • Styrke samarbejdet mellem det offentlige og private, selvejende institutioner og civilsamfundets aktører gennem øget konkurrenceudsættelse og styrkede indkøbskompetencer i det offentlige. 

  • Skabe tillid til, at borgeren får den hjælp, der er brug for og at pengene bruges rigtigt gennem større gennemsigtighed i priser og kvalitet – også for det offentlige.

  • Tage udgangspunkt i borgeren – uanset om det handler om retten til frit valg, uafhængig visitation eller personliggjorte behandlinger.