; ;
Gemt

Sæt skub i skraldet

Forbrugere, virksomheder og det offentlige skal løfte i flok, hvis vi i Danmark skal blive bedre til at genanvende. Det kræver en stor indsats, og det kræver samarbejde på tværs af værdikæden samt en indsats fra forbrugere og politikere, mener Massimo Forti, der står i spidsen for Ragn-Sells, der håndterer affald.

Nyhed

22. november 2021

Som forbrugere er vi gode til at sortere affald i Danmark. Vi vil gerne gøre en indsats, og vi vil gerne have et samfund, hvor plastaffald bliver genanvendt. Men herefter er der plads til forbedring.

For når vi har smidt glasflasker i glascontaineren, skrabet madresterne af plastemballagen og efterfølgende er gået i supermarkedet og har afleveret vores flasker, stopper vores fokus på genanvendelse.
 

Vi går videre ind og fylder kurven – uden nødvendigvis at forholde os til materialet, når vi eksempelvis køber toiletbørsten, der er lavet af jomfrueligt plast til 10 kroner – ikke den, der er lavet af genanvendt plast og lige koster et par kroner mere.  

”Det hjælper ikke, at du kun sorterer rigtigt, hvis du ikke også køber rigtigt.”
- Massimo Forti, adm. direktør, Ragn-Sells

”Det er prisen, der er udvælgelseskriteriet, når vi handler,” fortæller Massimo Forti.  

Han er adm. direktør i Ragn-Sells i Danmark. Virksomheden specialiserer sig i bæredygtig affaldshåndtering, heriblandt plast.   

”Det hjælper ikke, at du kun sorterer rigtigt, hvis du ikke også køber rigtigt,” lyder hans budskab. For der er ikke nogen, der vil producere noget, der ikke bliver købt.

Og der starter den klassiske hønen-eller-ægget diskussion, for hvor starter vi? Ved forbrugerne? Ved producenterne, ved detailhandlen eller måske med flere politiske tiltag? Ifølge Massimo Forti skal vi i gang over hele linjen. 
 

Derfor er han også med i sektorsamarbejdet for plastreduktion i detailsektoren, der er i igangsat af Miljøministeriet.  

”Hvis vi tænker hele værdikæden sammen, kan vi hurtigt finde løsninger, der gør, at vi opnår en høj reel genanvendelse. Det kræver bare en koordinering, der reelt ikke finder sted endnu,” siger han.  

imagelcyb1.pngMassimo Forti, adm. direktør, Ragn-Sells - Foto: Jakob Møller


Målet med samarbejdet er blandt andet, at al den plastemballage, som sektoren selv er ansvarlig for, kan genbruges eller genanvendes i 2025, og at emballager skal bestå af mindst 30 procent genanvendt plast. Ifølge Massimo Forti er detailsektoren et oplagt indsatsområde. 
 

”Detail er bindeleddet mellem forbrugere og producenterne. De har muligheden for at kommunikere til forbrugerne og til at markedsføre, så det bliver lettere at købe bæredygtigt,” siger han. 

Han opfordrer til, at interesserede virksomheder tilmelder sig sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og detailsektoren. Alle kan deltage – uanset deres størrelse og led i værdikæden.

Ansvar bliver lovpligtigt 
Massimo Forti oplever en voksende velvilje fra virksomheder på tværs af værdikæden til at gøre en indsats.  Han er dog mere skeptisk, når det kommer til reelt at skulle investere og tage del i omkostningerne – både fra forbrugerne, fra det offentlige og fra erhvervslivet.  

”Brugt plast har også en omkostning, og det er mere kompliceret at arbejde med. Den ekstra villighed til faktisk at investere i den grønne omstilling, vil jeg gerne se mere af,” siger han.  

Snart skal danske virksomheder også i højere grad forholde sig til materialer og genanvendelse. I 2025 bliver producentansvar for emballage en realitet i Danmark.

”Det vigtigste er, at man ikke skaber monopolistiske tilstande. Der skal være plads til flere, og man skal ikke dræbe initiativer.”
- Massimo Forti, adm. direktør, Ragn-Sells

Og selvom Massimo Forti mener, at det er positivt, at producenterne i højere grad skal forholde sig til materialer, ser han det også som en udfordring, der kan forsinke investeringer.  

”Der er generelt en frygt for, ’hvis jeg investerer i dag, hvad sker der så, når producentansvaret træder i kraft? Er mine investeringer forgæves?’” siger han og tilføjer, at det er vigtigt med et højt men også realistisk ambitionsniveau, så flest mulige aktører kan være med.  

”Det vigtigste er, at man ikke skaber monopolistiske tilstande. Der skal være plads til flere, og man skal ikke dræbe initiativer,” siger han.

Ragn-Sells

  • Ragn-Sells er en familieejet svensk virksomhed, der specialiserer sig i affaldshåndtering, miljøtjenester og genbrug

  • Virksomheden indsamler, behandler og genbruger affald og restprodukter fra virksomheder, organisationer og husholdninger

  • Ragn-Sells er til stede i Danmark, Sverige, Norge og Estland

Spændende sted lige nu 
Dog går det generelt den rigtige vej, og ifølge Massimo Forti står vi foran en skillelinje.  ”Nu begynder der virkelig at være fokus på genanvendelse af affald, og det er spændende at følge udviklingen. Klimadebatten og eksterne faktorer har også sat ekstra gang i området,” siger han og kalder det for en ”fantastisk periode.”  

”Jeg har været i branchen i 20 år, og i al den tid har det nærmest stået stille. Men lige nu sker der ekstremt meget,” siger han. Helt konkret oplever han, at genanvendelse i højre grad bliver skrevet ind i kontrakter, og at både virksomheder og kommuner følger op på, hvad der reelt sker med det affald, der blive behandlet.  

”Der er et større incitament for at være med til at finde cirkulære løsninger,” siger han og tilføjer, at nu mangler vi bare den sidste del af bevægelsen – efterspørgslen. Og det er ikke kun fra forbrugerne.


Det er også i eksempelvis offentlige udbud, hvor der er plads til forbedring. Han håber, at vi derfor vil arbejde med at værdisætte cirkularitet, så det i højere grad bliver et konkurrenceparameter. 
 

imagekakl4.png

Massimo Forti, adm. direktør, Ragn-Sells - Foto: Jakob Møller


”Hvis vi finder en måde, hvor cirkularitet bliver inkluderet i udbud og kontrakter, vil vi få en hurtigere grøn omstilling. For så vil efterspørgslen stige markant, og det vil påvirke hele værdikæden og i sidste ende skabe en hurtigere grøn omstilling,” siger han og fortsætter, ”Et godt eksempel på, at cirkularitet virker, er i behandling af elektronikaffald. Vi indsamler elektronik fra genbrugspladser, demonterer den og så sender vi hvert år flere tusind komponenter tilbage til producenter. Disse brugte komponenter anvendes i produktion af nye produkter – og sparer miljøet for at udvinde flere jomfruelige råstoffer.” 

Europas pyromaner   
Massimo Forti understreger, at den grønne omstilling og bæredygtighed fylder meget i Danmark. Vi er gode inden for vedvarende energi, og vi har fokus på bæredygtighed. Men når det kommer til genbrug og genanvendelse, er vi ikke i førerfeltet.

Han fortæller, at Danmark historisk set er blevet kaldt ”Europas pyromaner”. Vi har haft et stort antal forbrændingsanlæg, hvilket tidligere bidrog til at producere varme og el. Men derfor har vi ikke haft samme incitament til at genanvende vores ressourcer, som mange andre lande har haft. 
 

”Vi kan ikke bare vente. Vi er nødt til at være villige til at investere, også i overgangsfasen, hvor vi er nu.”
- Massimo Forti, adm. direktør, Ragn-Sells

”Det er en af årsagerne til, at vi ikke er foran på genanvendelse og slet ikke på plast. De andre har været nødt til det,” siger han. Men nu har vi indset, at det ikke er bæredygtigt at forbrænde og destruere ressourcer. Derfor er interessen for affaldshåndtering og genanvendelse også steget markant.   

Vi skal ikke vente 
Ragn-Sells, der håndterer 6,5 millioner ton affald om året, følger nøje med i den nyeste teknologiudvikling. Affaldshåndtering bliver smartere og smartere, og udviklingen går hurtigt. 

Men det skal ikke blive en stopklods, understreger Massimo Forti, der frygter, at mange venter på at de rigtige teknologier kommer og løser alle udfordringerne. 
 

”Vi kan ikke bare vente. Vi er nødt til at være villige til at investere, også i overgangsfasen, hvor vi er nu,” konkluderer han og opfordrer til handling hele vejen rundt; forbrugerne skal efterspørge varerne, virksomhederne skal producere og sælge dem og politikerne skal skabe de rette vilkår:  

”Der sker meget lige nu, vi mangler bare den sidste del af bevægelsen. Det er nu, vi for alvor skal sætte fokus på genanvendelse.”

Mål for detailsektorens plastsamarbejde

At skabe fælles, cirkulære designkrav for både food og non-food emballager, herunder e-handlens transportemballager.

Det skal medføre harmonisering af emballageløsninger og derved give volumen, som enten kan genbruges eller sorteres og genanvendes mere effektivt.

Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.

At al plastikemballage er genbrugeligt og/eller genanvendeligt på en økonomisk forsvarlig måde og består af mindst 30 procent. genanvendt plastik inden 2025.

De deltagende virksomheder er ansvarlige for egne emballager, herunder private label.

At skabe reduktion af plastikforbrug, herunder bidrage til test og udbredelse af genbrugsløsninger samt reducere 50 procent af visse take-away engangsplastikprodukter i 2026 i detailsektoren.

Læs mere og tilmeld dig her: Plastikviden - sektorsamarbejde