; ;
Gemt

Den grønne omstilling skal ud af startblokken

Debatten om den grønne omstilling af transportsektoren er kompleks, og der er ingen lette løsninger. Teknologien udvikler sig hurtigt, så den vej, der ser oplagt ud i dag, kan se anderledes ud i morgen. Netop derfor strander diskussionerne ofte i, hvornår de ideelle løsninger kan realiseres. Men det betyder, at vi overser oplagte muligheder for at gøre noget på den korte bane.

Nyhed

19. november 2021

Det står klart, at en grøn, konkurrencedygtig omstilling af transportsektoren kræver politisk opbakning, finansiering og en klar strategi, så erhvervslivet tør lægge sig fast på investeringer i nye grønne løsninger. 

Men når vi taler om grøn omstilling af transportsektoren, er vi nødt til at gøre en indsats både på kort og langt sigt – og vi skal være bevidste om, at der er forskellige løsninger til forskellige transportformer.
 

Elektrificering ser for eksempel ud til at være en moden løsning for person- og varebilerne. Der tegner sig et billede af, at brint og el blandt andet kan blive løsningen for den tunge transport på mellemlang og lang sigt, og at Power-to-X er fremtidens teknologi, der kan sikre omstillingen af fly og skibe.  

Men vi må ikke glemme overgangsteknologierne. Her kan biobrændstof være en god løsning, der kan hjælpe med at nedbringe CO2-udledningen fra den tunge transport, inden de mere langsigtede løsninger er på plads. 

Det er over halvandet år siden, at Klimapartnerskabet for Landtransport kom med sine anbefalinger, men der mangler stadig en klar strategi for omstillingen af transportsektoren. Alligevel er store dele af branchen allerede gået i gang med at handle. 
 

Jeg vil vove den påstand, at det er, fordi erhvervslivet har forstået, at det er afgørende, at vi også bruger de løsninger, vi har til rådighed på den helt korte bane. Indtil vi har de nødvendige rammer og teknologier til rådighed, som kan gøre en forskel på lang sigt.

"Vi arbejder i Dansk Erhverv for at skabe rammevilkår, der kan understøtte, at Danmark bliver verdens bedste land at leve og drive virksomhed i."
- Jesper Kronborg, branchedirektør, Dansk Erhverv

Hvis vi ser på den tunge transport, som er et af de sværeste områder at omstille, kan iblanding af biobrændstoffer – som for eksempel biogas og HVO (biodiesel) – bringe os et stykke ad vejen, mens vi diskuterer og udruller alternativerne.  

Hvis der er politisk vilje, kan vi sænke prisomkostningerne og gøre det grønne brændstof og grønnere køretøjer til et reelt alternativ for sektoren.

Det bliver desuden afgørende, at der etableres en gennemtænkt, stabil og bæredygtig tank- og ladeinfrastruktur samt flere, større og langsigtede tilskud til grønne køretøjer.

Her bliver staten også nødt til at hjælpe erhvervslivet yderligere på vej med en klar retning og ikke stopper fra den ene dag til den anden med at understøtte HVO, biogas, brint, el og andre teknologier. 
 

Det er vigtigt, at erhvervslivet får investeringssikkerhed. Vi arbejder i Dansk Erhverv for at skabe rammevilkår, der kan understøtte, at Danmark bliver verdens bedste land at leve og drive virksomhed i – samtidig med at vi holder kursen mod den grønne omstilling.

Den klare opfordring herfra skal derfor lyde, at det er helt afgørende, at vi træffer de nødvendige valg både på kort og lang sigt, så vi ruster Danmark bedst muligt til fremtiden.
 

Kontakt

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil