; ;
Gemt

En stærk dansk mediefremtid

Mediebranchen har altid været en branche i udvikling, og i disse år går det virkelig stærkt, for digitaliseringen og globaliseringen har stor indflydelse på branchen.

Nyhed

19. november 2021

Danskernes medieforbrug er skudt til vejrs, og vi bruger mere end syv timer om dagen på medier bredt set. Streaming er på kort tid blevet meget populært, og 68 procent af danskerne streamede ugentligt i 2020.

Et tal, der kun er på vej op. Samtidig er en stor del af danskerne trofaste over for flow-tv, og i 2020 var der 72 procent, der så flow-tv ugentligt.
 

Store globale spillere som Netflix og Disney+ har gjort sit indtog på det danske marked og udfordret de forretningsmodeller, som vi har tradition for i Danmark.

Det store udbud af internationalt indhold betyder også, at det gradvist kan blive en større udfordring at sikre tilstrækkelig eksponering af dansk indhold i fremtiden.  
 

I Dansk Erhverv oplever vi et stigende behov for, at mediebranchens interesser varetages fra en erhvervsorienteret vinkel, og at branchens aktører står sammen om at skabe bedre rammevilkår for virksomhederne.

Dansk Erhverv repræsenterer mediebranchen bredt set lige fra indholdsproducenter til distributører og tv-stationer.  


Politisk bliver de store linjer for mediebranchen tegnet gennem en flerårig medieaftale.  Regeringen har meldt ud, at den inden årets udgang vil indkalde partierne til forhandlinger om en ny medieaftale. 

Dansk Erhverv har udarbejdet medieudspillet En stærk dansk mediefremtid med en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi får bedre rammevilkår.

De handler om at skabe fair og lige konkurrence, så den danske mediebranche har det bedst mulige udgangspunkt for fortsat at skabe, producere og levere et mangfoldigt udbud af kvalitetsindhold.  
 

Dét har mediebranchen brug for

Opgaven i de kommende medieforhandlinger er at finde veje til at fastholde en robust og engagerende dansk stemme i et stadigt mere internationaliseret mediebillede og samtidig omfavne det gode indhold, som krydser landets grænser til glæde for de danske forbrugere.

Dansk Erhverv peger på fire fokusområder til medieforhandlingerne: 
 

  • Public Service Puljen skal tilpasses den nye digitale medievirkelighed. 

  • Der skal være et konstruktivt samspil mellem DR og de privatejede aktører. 

  • Der skal være fair og lige vilkår i konkurrencen medtech-giganter.

  • Der skal være lige momsvilkår for de digitale publicistiske medier.