; ;

13. marts 2023

ORD: Tine Østergård - Foto: Petra Kleis

Danmark har fået ny erhvervsminister. For godt 100 dage siden rykkede Morten Bødskov (S) ind i det, der af mange beskrives som det flotteste kontor på Slotsholmen. Her skal han stå i spidsen for at skabe de bedste rammevilkår for at udvikle og drive virksomhed i Danmark.

Det er en af Christiansborgs mest erfarne politikere, der nu skal være øverste myndighedsperson for alle danske virksomheder. Morten Bødskov har siddet i Folketinget i 21 år og har tre ministerposter med sig i bagagen, senest som forsvarsminister, hvor han tiltrådte to dage inden, Rusland indledte krigen i Ukraine.

Han er dermed fuldt bevidst om den sikkerhedspolitiske situation i Danmark og Europa. ”Jeg er generation af Berlinmurens fald. Siden da har vi oplevet en buldrende globalisering med flere og flere muligheder og vækst. Det eneste, vi ventede på, var, hvornår den nye iPhone ville komme. Men verden er forandret. Der er krig i Europa og nye geopolitiske spændinger. Det påvirker dansk erhvervsliv, der skal navigere i en ny virkelighed med mere usikkerhed, blandt andet i forhold til at sikre forsyninger og leverancer,” siger erhvervsministeren.

Han mener derfor, at der mere end nogensinde er brug for at sikre danske virksomheder de bedste rammevilkår. Og netop derfor er erhvervspolitikken rykket ind i det absolutte centrum af regeringen.

”Den aktive erhvervspolitik er nøglen i regeringsgrundlaget. Det er den motor, der driver vores velfærdssamfund. Vi kan ikke som et lille land med en åben økonomi have så høj en levestandard og stabil vækst, som vi har haft i årtier, uden at erhvervspolitikken spiller en central rolle.”

Stabile forsyningskæder
Vi møder Morten Bødskov på hans kontor i Erhvervsministeriet. Han tager imod i sort jakkesæt med et dansk-ukrainsk venskabsflag på kraven. Hans kontor er som at træde ind i et Hammershøi-maleri med høje, hvide paneler, gulvlange, hvide gardiner, store sprossede vinduespartier og guldbelagte lister. På væggene hænger store prospekter af Venedig.

Hvordan har det været at træde ind i rollen som erhvervsminister?

”Jeg er på mange måder vendt tilbage til mit gamle arbejdsområde. Jeg har været formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, finansordfører, erhvervsordfører og vikarierende finansminister. Mange af de regler, erhvervslivet er omfattet af, har jeg været med til at lave for 10-15 år siden. Jeg har siddet i præcis dette lokale og forhandlet i rigtig mange timer. Det giver en ballast, det er klart.”

Som ny erhvervsminister har Morten Bødskov flere topprioriteter. En af dem er at sikre, at danske virksomheder står stærkest i den internationale konkurrence om vækst og arbejdspladser. Det kræver blandt andet, at virksomhederne fortsat har adgang til ressourcer og stabile forsyningskæder, trods den ny verdensorden med krig i Europa og rivalisering mellem USA og Kina.

Ifølge ministeren er samhandlen ved at ændre karakter fra globalisering til regionalisering, og som et lille land med en åben økonomi skal Danmark navigere i nyt farvand.

 

”Vi skal sikre, at der ikke kommer for store huller i forsyningskæderne, som svækker danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor vil vi gå aktivt ind i den nye europæiske industripolitik, så vi sikrer, at forsyningskæderne hænger sammen, og at vores virksomheder modtager forsyningerne i det høje tempo, de har brug for,” siger ministeren og fortsætter:

”En af Danmarks styrker er, at vi er gode til at udnytte de positive sider af globaliseringen. Hvis den fordel forsvinder på grund af geopolitiske spændinger, så skal vi finde andre måder, hvorpå vi kan sikre leverancerne. Her spiller europæisk industripolitik en vigtig rolle.”

Fortsat grøn førerposition
Morten Bødskov er optaget af, at Danmark fastholder og udvider sin grønne førerposition i verden, blandt andet ved at stille sig til rådighed for den grønne omstilling i USA, hvor man har lanceret statsstøttepakken Inflations Reduction Act (IRA) på 370 milliarder dollars, der skal gå til vindenergi, elbiler, brint som grønt brændstof, solceller og energieffektivisering, hvor en del af produktionen finder sted i USA.

”Overordnet set er det glimrende, at USA sætter fokus på grøn omstilling. Nu handler det om at gøre det til Danmarks fordel. Vi skal stille os til rådighed og vise, at vi er verdensførende inden for grøn omstilling. Vi har allerede mange store danske virksomheder på det grønne område, der er langt fremme på det amerikanske marked, og den position skal vi fastholde og udvide.”

Den grønne førerposition skal fastholdes ved at sætte ambitiøse mål for den grønne omstilling. I regeringsgrundlaget er indfrielse af Danmarks klimamål for 2025 og 2030 en topprioritet.  ”Vi forpligter os til at nå vores ambitiøse klimamål, og vi skal sikre, at erhvervslivet har de rette betingelser til grøn omstilling. Har de det, så bliver det en klar fordel i den internationale konkurrence om at vinde ordrer i den grønne omstilling.”

Bedre betingelser for iværksætteri
I regeringsgrundlaget er der afsat 300 millioner kroner til at udarbejde en iværksætterstrategi, der skal styrke iværksætteri i hele Danmark. Der er endnu ikke fremlagt konkrete initiativer, men ambitionen er at gøre Danmark til verdens bedste land for iværksættere, fortæller ministeren, som vil gå i dialog med iværksættermiljøet og forme en ny offensiv iværksætterpolitik.

”Det skal være lettere for iværksættere at tiltrække kapital, og det skal være mere attraktivt at være iværksætter uanset køn. Vi skal have afdækket de barrierer, som især kvindelige iværksættere oplever i forhold til blandt andet at modtage opstartskapital, for det strider imod virkeligheden, at der skulle være ekstraordinære problemer ved at investere i kvindelige iværksættere.”

 ”Jeg tror grundlæggende på, at diversitet er godt. Hvis vi skal konkurrere over en bred front, så skal vi også have en bred front af iværksættere.”

Dialog med erhvervslivet
Med det store mødebord, sofaarrangement, kelimtæpper, og to stole placeret foran skrivebordet indbyder Morten Bødskovs kontor til dialog. Og det er netop det ord, ministeren vender tilbage til igen og igen; dialog. Det gælder også, når det handler om en af ministerens topprioriteter – at fjerne vækstbarrierer og bøvl for virksomhederne.

”Vi skal sørge for, at virksomheder oplever så lidt besvær som muligt, når regler og love skal overholdes. I første omgang handler det om, at vi skal i tættere dialog med erhvervslivet om den måde, hvorpå vi vedtager og implementerer lovgivning, og den måde, hvorpå vi fører tilsyn. Vi skal finde ud af, hvordan det konkret kan gøres smidigere.”

En af de måder, hvorpå regeringen vil forhindre besvær for virksomhederne er ved at fortsætte arbejdet med automatisk erhvervsrapportering, der ifølge ministeren kommer til at spare danske virksomheder for op mod tre milliarder kroner årligt.

”Dette bliver også afgørende, når de nye esg-rapporteringskrav skal imødekommes.”

Hvis du skal beskrive dig selv, hvad er det så for en minister, erhvervslivet får?

”De får en person, som er meget åben og lyttende. En minister med bred erfaring, der er klar til at gå i dialog om, hvordan vi skal forme fremtidens aktive erhvervspolitik, så vores erhvervsliv står stærkest muligt i den internationale konkurrence hver eneste dag. Og en minister, der har fokus på vigtigheden af brede aftaler og stabile rammer for erhvervslivet.

Morten Bødskov  
December 2022-: Erhvervsminister
Februar-december 2022: Forsvarsminister
2019-22: Skatteminister
2011-13: Justitsminister
2001-: Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
1996-2000: Formand for DSU
1994: BA i samfundsfag
1970: Født i Karup

Fik du læst?