; ;

14. marts 2023

Egentlig er det et paradoks. Som adm. direktør for medicinalvirksomheden Zealand Pharma navigerer Adam Steensberg i langstrakte processer med fokus på, hvad der er væsentligt for virksomheden. Det tager tid at udvikle lægemidler, og det kræver tålmodighed at nå i mål. Derfor har han som leder tillid til sine medarbejdere og sin strategi, selv når tendenserne i branchen bevæger sig i en anden retning end Zealand Pharma. Men.

”Det kan godt være, det lyder lidt selvmodsigende, men jeg er også en utålmodig leder, hvis jeg skal være ærlig,” siger Adam Steensberg muntert og forklarer:

”Selvom vi som organisation har det lange lys på, er jeg utålmodig i den forstand, at vi helst skal være hurtige til at få taget beslutningerne og hele tiden arbejde på det, der er mest relevant. Så jeg forsøger at skabe en meget høj grad af agilitet herinde, så vi ligesom svinger med den dynamik, der nu er.”

Adam Steensberg blev udpeget som adm. direktør for Zealand Pharma i foråret 2022, hvor han som sin første opgave skulle nedlægge virksomhedens kommercielle tilstedeværelse i USA og sige farvel til medarbejdere i både USA og Danmark som led i en ny strategi.

Der blev skåret ind til benet, så Zealand Pharma kunne fokusere på sin kerneopgave; udviklingen af peptidlægemidler til stofskifte og mave-tarm-sygdomme. På det tidspunkt kendte Adam Steensberg, der er uddannet læge, allerede virksomheden indgående efter ti år i virksomheden, senest som Senior Vice President og udviklingsdirektør.

 ”Jeg føler et enormt ansvar for, at vi lykkes, og er ekstremt stolt af de ting, vi har opnået,” siger han. Så det var et helt naturligt ’ja’ at komme med, da bestyrelsen henvendte sig til ham og spurgte, om han ville påtage sig jobbet som adm. direktør. Særligt i lyset af den nye strategi med fokus på forskning, udvikling og strategiske samarbejder.

Det mest spændende år
I dag står Zealand Pharma ifølge Adam Steensberg i en langt stærkere situation end for bare et år siden. Lægemidler indenfor fedme er i dag et af de emner, der fylder allermest inden for medicinalindustrien globalt.

Det er det, der bliver talt om på de største konferencer, og det er det marked, store virksomheder nu vil ind i. Zealand Pharma er som en af få virksomheder allerede flere år inde i processen af udviklingen af netop den type lægemidler, selvom det for bare få år siden slet ikke var interessant for investorerne.

Det er ifølge Adam Steensberg et godt eksempel på, at det har kunnet betale sig at holde fast og investere i det, man tror på.

”Vi står overfor et enormt spændende år – formentlig det mest spændende år i Zealand Pharmas historie – fordi vi sidste år formåede at stabilisere firmaet og formåede at blive ved med at have progression i vores pipeline-produkter. Så vi står i år i en situation, hvor vi potentielt skal indsende to registreringsansøgninger til de amerikanske sundhedsmyndigheder inden for nogle produkter, vi har til sjældne sygdomme. Og så har vi den her portefølje af potentielle lægemidler inden for fedme, som bare er gået fra at være not til hot i løbet af to år,” siger han.

Det væsentlige skal blive ved med at være i fokus, samtidig med, at det skal være sjovt at sætte baren højt og arbejde målrettet for at indfri høje ambitioner: ”Det, jeg tror, mange af vores medarbejdere er glade for, er, at de kan mærke, at de virkelig føler, de får nogle kompetencer i spil i stedet for, at der hele tiden er nogle, der kommer ind og korrigerer, hvad de gør.”

Intern og ekstern robusthed
Internt har der skullet klinkes nogle skår oven på chokket efter omorganiseringen i foråret 2022, mens der eksternt har været fokus på at kommunikere den nye strategi. Adam Steensbergs baggrund som læge, forsker og et kendt ansigt i Zealand Pharma har i begge tilfælde vist sig at være en fordel. På grund af sin faglige indsigt i virksomhedens konkrete projekter har han kunnet tale med en større autencitet udadtil.

”Så jeg tror, det giver en robusthed i forhold til aktionærerne, at de sidder over for en person, der kender så meget til firmaets aktiviteter,” siger Adam Steensberg.

Indadtil har der været behov for, hvis ikke kriseledelse, så i hvert fald ledelse gennem en usikker tid, hvor ting ikke bare kan lade sig gøre, som de kunne for år tilbage. ”Det er en anden form for ledelse, der er behov for. Og der tror jeg, at folk sætter pris på, at det er nogen, som ved, hvad det drejer sig om og tør holde fast. Lidt mere robusthed kan man sige. Det, tror jeg, betyder noget,” siger Adam Steensberg.

Et modent Zealand Pharma
En af de ting, Adam Steensberg værdsætter på Zealand Pharma, er en kultur præget af tillid og samarbejde. Medarbejderne er ambitiøse, men de er også holdspillere, fortæller han. Det blev i den grad bevist efter lanceringen af den nye strategi og de afskedigelser, strategien indebar.

”Vi arbejder med en stor grad af tillid til mennesker og giver dem ansvar til at drive ting fremad. Så at se dem steppe op på trods af den her usikkerhed, og at de har taget nyt ansvar og er blevet ved med at knokle på, det er en af de ting, man virkelig kan varmes ved som chef for et firma, man har været en del af i så mange år,” siger Adam Steensberg.

En del af den ledelsesmæssige opgave var i den forbindelse også, at der var brug for, at de mange af medarbejderne i den kommercielle afdeling i USA blev i virksomheden, indtil Zealand Pharma havde indgået partnerskaber om de kommercielle produkter.

”Så vi skulle holde dem motiverede indtil udgangen af september – i seks måneder – og stadig levere,” siger Adam Steensberg med eftertryk: ”Her var fokus på de patienter, vi havde serviceret med de produkter. Vi skulle sikre os, at produkterne kunne komme i hænderne på nogle nye, der kunne sikre, at patienterne blev på den her medicin. Det synes jeg, vi formåede ret godt, på trods af at folk vidste, de skulle videre i en ny jobsituation.”

Ændret mindset
Selvom Zealand Pharma på det tidspunkt gik igennem en hård periode, var Adam Steensberg som nytiltrådt adm. direktør skarpt fokuseret på at levere. Han troede på den nye strategi, og i ledelsen, bestyrelsen, blandt aktionærerne og internt på Zealand Pharma var der enighed om, at strategien var den rigtige. Processen har betydet, at Zealand Pharma har været igennem en enorm modning, hvor man er gået fra at ville det hele til at fokusere sine aktiviteter. Derfor ser Adam Steensberg det heller ikke som et tilbageskridt at skrue helt ned for den kommercielle tilstedeværelse, når erfaringen har givet kompetencer, der nu kan bruges i strategiske samarbejder.

”Det er klart, at det er et enormt skifte i ens mindset, man skal indstille sig på. Jeg har hele tiden vidst, at det, vi er allerbedst til, er forskning inden for peptidlægemidler, og det var også helt tydeligt, at der, hvor verden bevægede sig hen i løbet af foråret, skulle man passe lidt på, hvordan man skulle bruge sine penge,” siger han.

Om Zealand Pharma

  • Blev stiftet i 1998 og udvikler peptidlægemidler til behandling af blandt andet stofskifte og mave-tarm-sygdomme.

  • Kom på børsen i Danmark i 2010 og på den amerikanske børs i 2017, hvorfra Zealand Pharma blev afnoteret i 2022

Fik du læst?