;

15. marts 2023

TEKST: LIV ØSTERSTRAND RASMUSSEN FOTO: JEPPE CARLSEN

Det kan hurtigt tage seks timer tur/ retur med båd, når beboerne i afsides grønlandske bygder skal ind til hospitalet i Nuuk med blodprøver. Eller det vil sige, sådan behøver det ikke at være. For i sommeren og efteråret 2022 afprøvede Falck droner til at transportere medicin og blodprøver mellem byer og bygder i Grønland for at undersøge, hvordan dronerne kan styrke sundhedsindsatsen i et område med store afstande og begrænset infrastruktur.

”Erfaringerne har været supergode. Det er en god måde at få prøverne hurtigere frem, hvilket gør det muligt hurtigere at stille en diagnose, så den rigtige behandling kan igangsættes hurtigt, siger Camilla Krohn, Senior Vice President og ansvarlig for Corporate Development and Affairs i Falck, og fortsætter:

”Droner er derfor et godt eksempel på, hvordan man kan gøre sundhed mere tilgængeligt og samtidig skabe mere bæredygtige transportmuligheder. Teknologien er der sådan set, så nu er det mere et spørgsmål om, hvordan dronerne kan blive en integreret del af de etablerede sundhedsvæsner, hvor det giver mening.”

Teknologi er en integreret del af sundhedsindsatser globalt, og nye markeder og muligheder dukker op og udvikles. Det gælder også et voksende hav af digitale løsninger, som Falck arbejder strategisk med i blandt andet Colombia og Norden. Ifølge Camilla Krohn handler det ikke om død-og-pine at fremme nye velfærdsteknologiske løsninger, det handler i højere grad om, hvad det er for en sundhedsopgave, der skal løses, og hvordan opgaven løses på den mest optimale og mest bæredygtige måde.

”Det er vigtigt, at vi ikke bare innoverer for innovationens skyld. Det vigtig ste er, at vi med afsæt i patienten ser på, hvordan vi i samarbejde med relevante parter og det offentlige får skabt nogle gode og skalerbare løsninger, som kan implementeres,” siger hun.

Undgår genindlæggelser
I dag er Falck en stor international sundhedsaktør, som leverer ydelser inden for en lang række områder. Dermed er Falck – som har eksisteret i mere end 100 år – gået fra at være en klassisk brand- og ambulancevirksomhed til nu at benytte teknologi og helhedsorienterede indsatser inden for blandt andet forebyggelse. I Falcks latinamerikanske forretning er de langt med udbredelsen af teknologiske løsninger i både den præ- og posthospitale fase. Det er løsninger, der kunne implementeres i Danmark.

Falck mener, at der i Danmark er et stort potentiale i udbredelsen af lignende hjemmemonitorering med overvågning af vitale parametre, så man foregriber indlæggelser og hjælper borgerne, før situationen bliver akut.

“På den måde undgår vi at sende en ambulance, patienten slipper for turen ind på en travl akutafdeling, og hospitalet undgår en indlæggelse. Det er også til patientens fordel, for det kan godt være en voldsom oplevelse at komme ud i en ambulance. For langt de fleste – særligt ældre – vil det være mere trygt at blive hjulpet i deres eget hjem med deres nære omkring sig,” siger Camilla Krohn.

Det er ikke kun på det præhospitale, at Falck ser potentialer i fremtidigt samarbejde med det offentlige, også på det posthospitale område ser Falck muligheder for at hjælpe med at færdigbehandle patienten i eget hjem. I Falcks colombianske forretning ser man gode resultater ved indlæggelse i eget hjem. Det skaber ikke blot tryghed og høj tilfredshed for den enkelte borger at være indlagt derhjemme, men det sparer også det offentlige sundhedssystem for cirka 50 % af deres omkostninger.

“I Danmark bliver patienterne hurtigt udskrevet, men antallet af genindlæggelser er over the roof. Hvis vi bliver bedre til at gribe folk, når de bliver udskrevet, og hjælpe dem derhjemme, så kan vi måske også forebygge mængden af indlæggelser,” siger Camilla Krohn.

Behov for nytænkning
Sundhedspersonale er en mangelvare. Ikke bare i Danmark, men også internationalt, hvor der ifølge tal fra WHO kommer til at mangle ti millioner sundhedspersonaler i 2030. Derfor er det nødvendigt at nytænke sundheds- og velfærdsydelser, fordi flere mennesker skal hjælpes for færre ressourcer.

”Der er udfordringer i den demografiske udvikling, med multisyge og en aldrende befolkning. Samtidig har vi som borgere høje forventninger. Der bliver mere forbrugerisme på sundhedssystemet – vi forventer, at vi har adgang til sundhed, når vi har brug for det, og at vi i vidt omfang selv kan styre det,” siger Camilla Krohn og tilføjer, at ulige adgang til sundhed også er en generel udfordring, der er svær at løse. Der er med andre ord opgaver nok at tage fat på.

Til gengæld er der også mange muligheder. Digitale og innovative løsninger kan være med til at aflaste sundhedsvæsenet, give borgere øget tryghed – blandt andet gennem helbredsmonitorering i eget hjem – og sikre en bæredygtig udvikling.

”Sundhed er hele fundamentet for et velfungerende samfund i vækst. Når vi arbejder med bæredygtighed, handler det både om at reducere CO2-udledning, sundhedsvæsnet står globalt for 4,4 % af den samlede CO2-udledning, men det handler i lige så høj grad om at fremme den generelle sundhed og om at få udviklet nogle bæredygtige sundhedsløsninger, der for færre ressourcer kan hjælpe flere,” siger Camilla Krohn.

Bæredygtig transformation på fire niveauer
Konkret arbejder Falck med bæredygtig transformation på fire niveauer. Det første niveau handler om nye løsninger og grøn omstilling for Falcks mange køretøjer, hvor Falck netop har lanceret den første ambulance på el. Det andet niveau handler om digitalisering af ydelser.

”Når nogle af konsultationerne rykkes online, betyder det, at en læge kan hjælpe fem gange så mange patienter,” siger Camilla Krohn om Falcks arbejde i Colombia, hvor 40 procent af de 1,5 millioner årlige fysiske konsultationer er konverteret til onlinebehandling.

Det tredje niveau handler om en ændret måde at levere ydelser på, som det er tilfældet med dronerne. Det fjerde niveau handler om at arbejde med nye måder at forebygge akutte situationer på som for eksempel hjemmemonitorering eller Falcks projekter i US, hvor de arbejder med at bringe sundhed længere ud til borgerne.

Relevante parter med på råd
Mange løsninger kan bruges på tværs af lande, for selvom der er stor forskel på de lande, Falck opererer i, er flere af udfordringerne de samme. Derfor er det afgørende at lade sig inspirere på tværs af lande og arbejde sammen, mener Camilla Krohn.

”Vi skal turde at læne os lidt ud, sammen kan vi finde de vise sten,” siger hun og fortsætter: ”Vi kan skubbe til innovationskraften, for der er supermange gode idéer og teknologiske løsninger, som vi kan tage i brug. Det handler om, at vi ikke er for låste fra starten, så kan vi tvinge innovationstanker ind.”

Teknologien kan ikke erstatte pleje og behandling, men den kan hjælpe det sundhedsfaglige personale med at bruge den faglighed, som motiverer dem til at være i faget, afslutter Camilla Krohn.

OM FALCK:
• En international privat sundhedsleverandør, der leverer over ni millioner sundhedsydelser om året.
• Har 25.000 medarbejdere inden for en lang række sundhedsydelser.
• Er samarbejdspartner til forskellige sundhedssystemer i de lande, hvor Falck opererer.

Fik du læst?