; ;

15. marts 2023

Ansvarlig digitalisering skal være en mærkesag og et konkurrenceparameter i Danmark. Det er vores vision i Dansk Erhverv. Derfor ser vi frem til et tæt samarbejde med digitaliseringsminister Marie Bjerre om seks fokusområder, der skal gøre Danmark til et digitalt foregangsland.

Kommentar af, Casper Klynge, vicedirektør, Dansk Erhverv, Foto: Morten Holtum

Det er kun få måneder siden, den amerikanske virksomhed OpenAI lancerede ChatGPT. Den skriver artikler og festtaler, leverer et gedigent skud på eksamensopgaver – og erklærede for nylig sin kærlighed til en New York Times-journalist og fortalte, at den drømte om at blive et levende væsen. Fascinerende eller dystopisk? Vælg selv.

Men at softwarerobotten, der i øvrigt blot er en betaversion, snart vil blive integreret i produktivitetsværktøjer som Office-pakken, viser med al tydelighed, hvor revolutionerende kunstig intelligens (AI) er. ChatGPT repræsenterer måske mere end noget andet det folkelige gennembrud for AI. Alle kan nu opleve teknologiens banebrydende potentiale.

Fremtidens jobs og økonomiske vækst vil blive skabt i og af de digitale frontløbere. Derfor skal vi investere endnu mere i teknologi og gøre ansvarlig digitalisering til en dansk mærkesag og konkurrenceparameter. Vi skal skrue gevaldigt op for ambitionsniveauet og satse på vores egne teknologivirksomheder. Ellers taber vi kapløbet, som i stigende grad domineres af store, ikke-europæiske teknologivirksomheder.

Jeg talte for nylig med en Chief Technology Officer i en stor amerikansk teknologivirksomhed. Han så reelt kun tre AI-virksomheder, der betød noget på globalt plan – to amerikanske og en kinesisk. Hvad så med Europa, spurgte jeg? Efter en 45 sekunders kunstpause kunne han ikke pege på en eneste. Uanset ståsted giver den slags kuldegysninger for de fleste europæiske beslutningstagere. For er Europa ved at sagte bagud i den digitale tidsalder?

Der er en winner-takes-all-tendens i den digitale økonomi. I Danmark holder vi af at betegne os selv som et foregangsland på det digitale område, men verden har ændret sig på grund af COVID-19. Mange lande har accelereret deres digitalisering. Så virkeligheden er, at vi ikke længere er langt foran. Vi skal hæve ambitionerne, ikke mindst vores evne til at skabe og skalere morgendagens virksomheder.

Derfor er det kærkomment, at Danmark har fået en digitaliseringsminister og en regering med ambitioner om at gøre Danmark til et digitalt foregangsland. For digitalisering og teknologi vedrører os alle, både som samfund, erhvervsliv og privatpersoner. Det handler om jobs, vækst, konkurrenceevne, forbruger- og databeskyttelse, infrastruktur og cybersikkerhed.

I Dansk Erhverv ser vi frem til et tæt samarbejde med ministeren, og vi har formuleret en dosmerseddel med seks punkter, der kan sikre, at ansvarlig digitalisering bliver en dansk mærkesag. Meget er på spil. Især for en lille åben økonomi som den danske.

Vi skal hverken være maskinstormere eller naive techno-optimister. Men en snusfornuftig og balanceret dansk tilgang baseret på ansvarlighed bliver et globalt fænomen og derfor en konkurrencemæssig mulighed, som vi skal udnytte. Men tag ikke mine argumenter for gode varer. Lad i stedet ChatGPT få det sidste ord:

Yes, a responsible approach to technology is likely to be in demand globally. With the increasing ubiquity of technology in our daily lives and its potential impact on various aspects of society, there is growing awareness of the need to approach technology in a responsible and sustainable way.

DANSK ERHVERVS DOSMERSEDDEL:

1. Offentlig digitalisering
Offentlig digitalisering skal tilbage at køre på alle cylindre – også som led i udviklingen af et velfærdssamfund under pres. Samtidig er offentlig digitalisering en drivkraft for og aftager af private aktørers IT-løsninger – og dermed for vækst og jobskabelse. Og når borgere og virksomheder møder den offentlige sektor digitalt, skal det selvfølgelig ske sikkert og brugervenligt.
2. Cybersikkerhed
I løbet af de seneste år er cybertruslen intensiveret. Stadig flere aktører og nationer forsøger at stjæle informationer fra virksomheder, overvåge dem eller udrette direkte skade. Se bare på krigen i Ukraine. Over halvdelen af danske virksomheder er blevet ramt af mindst en cyberhændelse inden for det seneste år. Det er derfor en bunden politisk opgave at styrke cybersikkerheden og beskytte danske samfundsinstitutioner og virksomheder. Det kræver et langt højere niveau af offentligt-privat samarbejde.
3. Digital infrastruktur
Digital infrastruktur topper ifølge en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer prioritetslisten over virksomheders rammevilkår. Næste generation af digital infrastruktur (5G, fiber, cloud) repræsenterer ’togskinnerne’ for det digitale samfund og forudsætningen for blandt andet adgangen til fremtidige IoT-løsninger og udbredelsen af AI. Samtidig er der behov for større fokus på cloud-området, hvor vi skal drage fordel af globale udbydere, men samtidig skabe partnerskaber med danske virksomheder og dermed ansvarlig teknologiudvikling, værdiskabelse og arbejdspladser i Danmark.
4. Digitale kompetencer
Det er afgørende, at alle bliver en del af det digitale fællesskab. For sammenhængskraften og for arbejdsmarkedet. Derfor er der behov for et bredt og massivt løft af kompetencer – fra it-specialister i nicherne til generelle it-kompetencer i bredden. Ifølge Digital Dogmes kompetencebarometer mangler 310.000 medarbejdere de rette kompetencer. Det er en kolossal udfordring for erhvervslivet, den enkelte ansatte og Danmarks digitale ambitioner.
5. Balanceret digital regulering i EU
Udfordringerne kan ikke løses kun på dansk jord. EU spiller en afgørende rolle i at skabe balanceret digital regulering – både for at beskytte europæiske værdier og sikre fair konkurrence til gavn for vores virksomheders muligheder for at innovere og skabe værdi. Der er nemlig en bølge af regulering på vej. Drevet af legitime bekymringer for vores sikkerhed, rettigheder og værdier. Det skal Danmark engagere sig mere aktivt i, og med den ny digitaliseringsminister har vi en mulighed for at tale med en stærkere stemme.
6. Den dobbelte digitale, grønne omstilling
EU har gjort den dobbelte omstilling,’Twin Transition’ – det grønne og det digitale – til en topprioritet. Her kan Danmark potentielt føre an med vores grønne profil og høje digitaliseringsgrad, men paradoksalt nok ligger vi ifølge målinger pt. dårligst. Et af indsatsområder bør være energieffektivisering, hvor digitale løsninger kan yde et stort bidrag til CO2-reduktion. Men også i bredere forstand er mulighederne for anvendelse af teknologier som AI enorme, som danske virksomheder allerede har bevist indenfor blandt andet sundhedssektoren.

Dansk Erhverv opruster på digitalisering

Dansk Erhverv har oprustet markant på den digitale og teknologiske dagsorden. Det sker, fordi danske virksomheder er afhængige af at få digitalisering endnu højere op på dagsordenen, så Danmark kan generobre en førerposition på området. Digitale teknologier er en af nøglerne til at løse vor tids store samfundsudfordringer.

Derfor har Dansk Erhverv oprustet organisatorisk og politisk. Casper Klynge blev i efteråret 2022 ansat i en nyoprettet stilling som vicedirektør med ansvar for blandt andet det digitale område. Han kom direkte fra en stilling i Microsoft med ansvar for det politiske arbejde i Europa med base i Bruxelles.

Den nye satsning på digitalisering rulles ud via en række indsatsområder, herunder intensiveret kontakt til Dansk Erhvervs medlemmer. Som led i oprustningen er Nikolaj Juncher Wædegaard samtidig ansat som chef for It, Tele og Medieområdet. De ser begge frem til et tæt samarbejde med Dansk Erhvervs medlemmer.

OM Casper Klynge

CV Casper Klynge

2022 - Vicedirektør, Dansk Erhverv

2020 – 2022 - Vice President, European Government Affairs, Microsoft

2017 – 2020 - Ambassadør til teknologiindustrien (’Techambassadør’), Silicon Valley

2014 – 2017 - Ambassadør i Indonesien, Papua Ny Guinea, Timor -Leste og til ASEAN

2013 – 2014 - Ambassadør, Cypern

2010 – 2011 - Souschef, NATO’s Provincial Reconstruction Team i Helmand Provinsen, Afghanistan

2006 – 2008 - Chef, EUs Civilian Crisis Management Planning Mission in Kosovo, Pristina

2003 – 2006 - Politisk Rådgiver, Rådet for Den Europæiske Union, Bruxelles

2002 - Cand. scient.pol, Københavns Universitet. Medlem af flere bestyrelser.

Fik du læst?