Høringssvar

Høringssvar 2019

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2019

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

Børne- og Socialministeriet

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Høringssvar over Forsyningstilsynets benchmarkingmodel

Erhvervsministeriet

Høringssvar - Evaluering af statsstøttereglerne

Høringssvar af bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom

Høringssvar af bekendtgørelse om VisitDenmarks koordination m.v

Høringssvar supplerende retningslinjer til EU-forhandlingsmandat om international e-handel

Høringssvar Kommissionens meddelelse om Bedre Regulering

Høringssvar Rådskonklusioner om det indre marked

Høringssvar over udbud af .dk - forlængelse af tilladelse til administration af .dk

Høringssvar fingerplan

Høringssvar af forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Høring - udkast til bekendtgørelse - Campingreglementet

Høringssvar om lov om klagemyndigheder for offentlige erhvervsaktiviteter

Høringssvar om Legetøjsbekendtgørelsen

Høringssvar om hvidvaskloven

Høringssvar vedrørende gennemførelse af 5. hvidvaskningsdirektiv

Høringssvar om Udkast til vejledning vdr. fleksibel planlægning

Høringssvar vedr. evaluering af udbudsloven 

Høringssvar om forslag til lov om ændring af sommerhuse og campering

Finansministeriet

 

Forsvarsministeriet

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerhed

Høringssvar over lov om Center for Cybersikkerhed

Justitsministeriet

Høringssvar om sikkerhedsveste

Høringssvar om virksomhedspanteordningen

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas

Høringssvar om lov om TV-overvågning og retsplejeloven 

Kultur- og Kirkeministeriet

Høringssvar tv kanal kultur

Hørringssvar kulturkanal radio

 

Ligestillingsministeriet og Ministeriet for Nordisk samarbejde

Miljø- og Fødevareministeriet

Høringssvar krav til køretøjer i miljøzoner

Høringssvar Kommissionens nye udkast til markedstransparens

Høringssvar over 25-19 Notat om markedsforordningen

Høringssvar for dansk bekendtgørelse for mikroplast

Høringssvar udkast til markedstransparens

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om forbud mod mikroplast i kosmetiske produkter

Høringssvar Miljøkrav til affaldshåndtringsvirksomheder

Høringssvar Kommissionens udspil om øget markedstransparens

Høringssvar over udkast til vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Høringssvar om revideret bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift 

Ministeriet for offentlig innovation


Ministeriet for Udviklingssamarbejde


Skatteministeriet

Høringssvar - Spillemyndighedens vejledning til hvidvaskloven

Høringssvar om øl og vin og restskattetillæg

Høringssvar vedr. retssikkerhedspakke IV

Sundhed- og Ældreministeriet

Høringssvar vedr. bekendtgørelse tilknytning til lægemidler mv

Høringssvar Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet

Gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Høringssvar Ændring af bekendtgørelse om det vejnet, hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Høringssvar Supplerende bemærkninger til vejledning om syn af køretøjer

Høringssvar Udkast til vejledning om syn af køretøjer

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om kørekort

Høringssvar ny jernbane over Vestfyn

Høringssvar om interoperabilitet i jernbanesystemet (Transport)

Høringssvar over forslag til ændring af taxibekendtgørelsen

Høringssvar over forslag til ændring af detailforskrifter for køretøjer

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om køretøjers højde, længde og bredde

Høringssvar vedr. forslag om særtransportbekendtgørelsen

Høringssvar om rådsafgørelse om fastlæggelse af holdninger som skal indtages af EU-medlemsstaterne

Høringssvar emissioner fra taxier

Høringssvar taxilov nulemissionstaxier

Høringssvar om lov om DSB - kommerciel ejendomsudvikling

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af færdelsloven

Høringssvar om Havneforordningsbekendtgørelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Høringssvar vedr. forslag til ændring af særtransportbekendtgørelsen

Udenrigsministeriet

Høringssvar vedr. dansk interessevaretagelse i forhold til en ny Kommission – handelspolitiske sager


Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Undervisningsministeriet

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Høringssvar Kommuner og regioners betaling af regninger

Høringssvar om lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Høringssvar om prissætning og klagemyndighed ift. kommunale og regionale erhvervsaktiviteter

Øvrige

 

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede guides i temaet

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.