Høringssvar

Høringssvar 2020

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2020.

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

 

Børne- og Undervisningministeriet

 

Erhvervsministeriet

Lov om håndhævelse af Platform-to-Business

EU-rådsformandskabets rådskonklusioner_Better Regulation

Input til fremtidens planlov på kyst- og turismeområdet

Forslag til indsatser i det kommende EU-program for cybersikkerhedscertificering

Lovforslag om lattergas

Lovforslag om Kviklån

 

Finansministeriet

 

Forsvarsministeriet

RID ADR fællesmøde om transport af farligt gods

 

Fødevare-, Fiskeri- og Ligestillingsministeriet og Ministeriet for Nordisk samarbejde

Over europæiske grønne aftale

Forespørgsel om analyse af erhversøkonomiske omkostninger-titaniumdioxid

 

Justitsministeriet

Om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning)

Lov om tv-overvågning

Bekendtgørelse om Indsamling mv.

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

EU Green Deal

Klimaloven

 

Kultur- og Kirkeministeriet

 

Ministeriet for Udviklingssamarbejde

 

Miljøministeriet

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

Skatteministeriet

 

Social- og Indenrigsministeriet

 

Sundhed- og Ældreministeriet

Akutanbefalinger - redderuddannelsen

Lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger m.fl.

Lovforslag om tobak

 

Transport- og Boligministeriet

Ændring af vejloven

Lov om godkendelse og syn af køretøjer

Ladestandere i forbindelse med bygninger

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Over udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Lov om luftfart - ophævelse af skandinavisk luftfartssamarbejde

Høring over tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Udenrigsministeriet

Frihandelsforhandlinger mellem EU og UK

 

Øvrige

Danske Regioners forslag til model for et Behandlingsråd

European Commission Input update of Blue Guide for COM DG GROW

 

 

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Kontakt

Politik og Analyse

Pia Hanne Hansen

Konsulent

Andre relaterede guides i temaet

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.