Høringssvar

Høringssvar 2020

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2020.

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

Ændring af lov om godskørsel

 

Børne- og Undervisningministeriet

 

Erhvervsministeriet

Lov om håndhævelse af Platform-to-Business

EU-rådsformandskabets rådskonklusioner_Better Regulation

Input til fremtidens planlov på kyst- og turismeområdet

Forslag til indsatser i det kommende EU-program for cybersikkerhedscertificering

Lovforslag om lattergas

Lovforslag om Kviklån

Artificial Intelligence

Shaping Europe's Digital Future

A European strategy for data

Barriererapport om det indre marked

Handlingsplan for håndhævelse på det indre marked

Industripolitik

An SME Strategy for a sustainable and digital Europe

Rejsegarantifonden

Non-Financial Reporting Directive

Campingreglement

Consultation to guidance to article 4

Høring over diskussionsoplæg om Fintech

Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger efter hvidvaskloven

New digital financial strategy for Europe FinTech Action Plan

Om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Specialudvalgshøring af Kommissionens meddelelser om turisme

GPSD bekendtgørelse

Dankort abonnement

Renewed Sustainable Finance Strategy

IA om New Competition Tool

IA om ex-ante regulatory instruments

IA om DSA og deepening the internal market

White paper on foreign subsidies

Digital Service Act Package

Nyt konkurrenceværktøj

 

Finansministeriet

 

Forsvarsministeriet

RID ADR fællesmøde om transport af farligt gods

 

Fødevare-, Fiskeri- og Ligestillingsministeriet og Ministeriet for Nordisk samarbejde

Over europæiske grønne aftale

Forespørgsel om analyse af erhversøkonomiske omkostninger-titaniumdioxid

Udkast til ændring af berigelsesforordningen

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport

Kontrolforordningen for fisk

Farm to Fork Strategy

Rekvireret vejledning indenfor fødevarelovgivningen m.v.

Oprindelsesmærkning

 

Justitsministeriet

Om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning)

Lov om tv-overvågning

Bekendtgørelse om Indsamling mv.

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

EU Green Deal

Klimaloven

Høringssvar på Klimadialogforum

 

Kultur- og Kirkeministeriet

 

Ministeriet for Udviklingssamarbejde

 

Miljøministeriet

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Roadmap for Farm-to-Fork-strategy

Ny legetøjsbekendtgørelse

Miljøzonebekendtgørelsen

 

Skatteministeriet

 

Social- og Indenrigsministeriet

Forskeradgang til pseudonymiserede virksomhedsdata

Udkast til bekendtgørelser om hhv. socialtilsyn og Tilbudsportalen

Vores Mål delrapporterne - Vores Planet og Vores Samfund

 

Sundhed- og Ældreministeriet

Akutanbefalinger - redderuddannelsen

Lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger m.fl.

Lovforslag om tobak

Vedr påbud om at købe og videredistribuere visse lægemidler med paracetamol

Sundhedsloven - frivillige isolationsfaciliteter

 

Transport- og Boligministeriet

Ændring af vejloven

Lov om godkendelse og syn af køretøjer

Ladestandere i forbindelse med bygninger

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Over udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Lov om luftfart - ophævelse af skandinavisk luftfartssamarbejde

Høring over tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Bilaterale vejtransportaftaler

Autonomous Mobility AS' forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Slotsforordning

Støtte til almene boliger mv.

Nødplan for opretholdelse af syn uder coronakrisen

Den europæiske grønne aftale

VVM vurdering på havneområdet

Bemærkninger til bekendtgørekse om Droneflyvning

Farligt gods

Cykelparkering

Ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Grøn buspulje

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.

Ladestandervejledning

Godkendelse af tohjule og landbrugskøretøjer mv

Sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Udenrigsministeriet

Frihandelsforhandlinger mellem EU og UK

About Danida

 

Øvrige

Danske Regioners forslag til model for et Behandlingsråd

European Commission Input update of Blue Guide for COM DG GROW

Movias mobilitetsplan

 

 

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede guides i temaet

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.