Gemt

Grøn handling og globalt sammenhold

Hvordan kan Danmark bevare sin styrkeposition i den grønne omstilling? Vi skal sætte handling bag ordene, og vi skal fjerne de politiske benspænd, lyder det fra Henrik Andersen, adm. direktør i Vestas. Under coronakrisen har han glædet sig over at se et øget grønt fokus. Men han oplever også en bekymrende mangel på globalt samarbejde.

Nyhed

31. august 2021

Høje ambitioner og gode intentioner er vigtige. Men der er også brug for konkrete handlinger, hvis Danmark skal være verdens bedste land at drive grøn virksomhed i.

Det er budskabet fra Henrik Andersen, der står i spidsen for Vestas; verdens største vindmølleproducent og et af symbolerne på, at grøn energi er en dansk styrkeposition. Siden han var barn i en ”meget lille jysk landsby” har han været vant til, at hvis du siger, du vil gøre noget, skal du også gøre det.

Den indstilling har han taget med sig i alle aspekter af sit liv – både når han leder omkring 30.000 medarbejdere i Vestas, og når han forholder sig til, hvad Danmark skal gøre for at tage den grønne førertrøje.

”Vi skal i gang med at tage den ledende rolle. På nogle områder bruger vi mere tid på at diskutere intentionerne end på at illustrere, hvad vi kan gøre,” siger han.

For vi kan ikke løse klimakrisen med en vaccine. Og vi kan ikke spole udviklingen tilbage. De uddøde arter kan ikke genoplives, og den smeltede is kan ikke genskabes.

”Vi siger, vi gør en masse, men i virkeligheden er vores hastighed ikke steget, den er fastholdt på et lavt niveau,” siger han.

Henrik Andersen forklarer som eksempel, at der i 2019 i Danmark blev opstillet 17 megawatt i landvind, hvilket svarer til ca. fire vindmøller. Selvom tallet steg til 156 megawatt i 2020, fastslår han, at der er tale om ”fortvivlende få nye vindmølleparker.”

Samtidig med at der ikke installeres nok grøn energi til at kunne levere på ambitiøse politiske målsætninger, følger investeringerne heller ikke de politiske udmeldinger. I juli måned kom det således frem, at blot to procent af genopretningspakkerne for COVID-19 på globalt plan er målrettet grøn energi, viser en opgørelse fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

Blå bog: Henrik Andersen
  • Henrik Andersen blev adm. direktør i Vestas i august 2019. Han har siddet i virksomhedens bestyrelse siden 2013.

  • Han er bankuddannet og cand.jur. i 1997.

  • Han har tidligere arbejdet i Jyske Bank, ISS og Hempel.

  • Henrik Andersen bor i Søllerød. Han har en hustru og to døtre på 19 og 22 år.

 Global konkurrence stiger

For at sparke mere gang i den grønne omstilling i Danmark og styrke vores internationale konkurrenceevne peger Henrik Andersen på, at der rent politisk skal skabes bedre rammer for forskning og grøn innovation for danske virksomheder.

”En af udfordringerne i Danmark er at have nok testpladser med de rette forhold til at teste den nyeste grønne teknologi. Udvikling og test er nemlig tæt forbundet til produktionen i Danmark,” siger Henrik Andersen.

Og så er der med de nuværende rammer stor usikkerhed, om de pladser der er til rådighed, går til test af dansk, grøn verdensledende teknologi. Danske vindmøller er en kommerciel succes og en af de vigtigste klimateknologier. Men selvom Danmark har årtiers erfaring, er danske virksomheder under stigende globalt konkurrencepres. Flere lande har fået øjnene op for værdien af at satse på vedvarende energi og at tilbyde attraktive rammer for R&D i jagten på at tiltrække virksomheder og arbejdspladser - for ikke at tale om milliardstore eksport- og skatteindtægter.

imagemu2xh.png

Henrik Andersen, adm. direktør, Vestas - Foto: Nanna Navntoft


At Vestas er eftertragtet på andre markeder, mærker direktøren også.

”Der er mange lande ude i verden, der gerne vil have, at vindmølleindustri og Vestas flytter dertil,” siger han.

Udover at den grønne forskning er essentiel, er det også vigtigt for Vestas, at vi i det danske landskab kan få øje på de nyeste møller og den nyeste teknologi: For det sender et signal. Vindmøllerne bliver stadig højere, så hvis vi ikke selv vil stille dem op i Danmark, hvordan skal vi så overbevise resten af verden om at købe dem?

”Når vi i Vestas inviterer kunder til Danmark, kommer de med en forventning om, at de kan se teknologien i brug. De vil se vores medarbejdere bruge den teknologi, vi har i udvikling,” siger han.

Han understreger, at vi derfor er nødt til at se på verden som større end Danmark, hvis Danmark skal være det mest attraktive land for grønne virksomheder at etablere sig og drive forretning i.

”Vi skal skabe de rigtige betingelser for forskning og udvikling,” siger han og tilføjer, at også et permanent F&U-fradrag på 130 procent vil være et stærkt politisk skridt i den grønne retning.

Vestas
  • Vestas (VEstjysk STaalteknik A/S) blev stiftet i 1945 af Peder Hansen og er i dag verdens største producent af vindmøller.

  • Virksomheden designer, producerer, installerer og servicerer vindmøller over hele verden.

  • Vestas har ca. 30.000 ansatte og kunder i 85 lande.

  • 99 procent af selskabets salg stammer fra andre lande end Danmark.

 Ladestandere i Nakskov

Henrik Andersen har ikke et problem med selv at gå forrest og lede med eksemplets kraft.

Hvis du arbejder i Vestas og skal have en bil i Vestas-regi, skal den derfor kunne lades.

”Det betyder også, at vi opsætter ladestandere på vores lokationer,” fortæller han og uddyber, at han alt for ofte hører fra venner og familie, at tiden endnu ikke er til at have en elektrisk bil, fordi der ikke er ladestandere nok. Dén hønen-eller-ægget diskussion gider han ikke.

Da han for nylig var på fabriksbesøg i Nakskov og erfarede, at han ikke kunne lade sin bil op, tog han derfor konsekvensen: ”Jeg sagde til medarbejderne i Nakskov, at ’jeg kommer ikke tilbage og besøger jer, før jeg kan lade min bil. Så må I selv bestemme, hvornår jeg skal besøge jer igen’.” Det virkede.

”Underligt nok gik der ikke mere end få uger, så var der ladestandere på vores fabrik i Nakskov,” siger Henrik Andersen, der derfor måtte følge sine ord og komme på besøg igen.

”Vi skal skabe de rigtige betingelser for forskning og udvikling.”
- Henrik Andersen, adm. direktør, Vestas

Men hans primære formål var ikke, at han selv ville have adgang til el. Ladestandere i Nakskov betyder, at også medarbejdere, kunder og beboere i området kan køre op og lade deres biler.

”Det er da en god måde at være med til at bygge dansk infrastruktur på,” siger han.

Han håber, at samme form for hurtig eksekvering og konsekvens kan overføres til flere dele af samfundet: ”Vi skal ikke sidde og tale retorisk om, at vi gerne vil have grøn omstilling. Når vi siger det, skal vi også gøre noget ved det.”

imagekfwo3.png

Henrik Andersen, adm. direktør, Vestas - Foto: Nanna Navntoft


”Det drejer sig ikke om mig”

At Henrik Andersen skaffer ladestandere til Nakskov er sigende for ham som menneske og leder, fortæller han. Han foretrækker at sige tingene, som de er.

”Hvis der er et problem, så nytter det ikke noget, at du forsøger at gemme det væk, hverken for dig selv eller for kollegaerne. Vi skal forsøge at løse det,” siger han og tilføjer:

”En gang imellem er der også noget konfliktskabende omkring min person. Nogle gange skaber jeg selv konflikten, for det kan være den bedste måde at få tingene ud i lyset på.”

Selvom han ikke er bange for en konflikt, og Vestas ikke er bange for at gå foran, når kriser skal håndteres, fornemmes direktørens ydmyghed over for rollen.

”Det drejer sig ikke om mig. Det gør det ikke,” siger Henrik Andersen adspurgt, hvordan han er som leder.

”Når jeg kigger på Vestas og på det team, jeg er en del af, er jeg privilegeret at have den position, jeg har,” siger han og slår fast: ”For jeg ved, at den kun er til låns.” Henrik Andersens mission er at gøre Vestas endnu stærkere, end da han selv overtog posten. Og mulighederne er gode, fortæller han.

”I dag er der ikke nogen energikilde, der er mere konkurrencedygtig end vores, og det giver mulighed for at være centrum for den grønne omstilling,” siger han og tilføjer, at coronakrisen har været med til at cementere, at Vestas har et produkt, der er kritisk infrastruktur på tværs af markeder:

”For første gang i Vestas’ historie har vi haft mulighed for at vise, at vi betyder noget for de lande, vi er i. Vedvarende energi bliver nu kernen i det samfund, vi bygger, i stedet for at være et sideprodukt.”

Ambitiøse interne mål
Udover at have blikket rettet mod, hvordan Vestas kan bidrage til en grønnere verden, har Henrik Andersen også fokus på egne målsætninger internt. For han ved, at der bliver holdt øje.

”I Vestas er vi så privilegerede, at vi kan være med til at ændre verden i en positiv retning. Men vi er også i en industri, hvor mange kigger på, hvordan vi selv agerer,” siger han.

Derfor har direktionen i Vestas nedsat ambitiøse mål og delmål for selskabets egen CO2-udledning. Blandt andet at gøre virksomheden CO2-neutral i 2030. CO2-reduktionerne skal ske uden at bruge klimakompensation, men ved rent faktisk at nedbringe virksomhedens eget aftryk.

Men nogle ting tager tid og er derfor ikke realistiske at opnå på under 10 år. En af udfordringerne er at knække koden til, hvordan en hel vindmølle kan genanvendes: ”Vi har ikke teknologien endnu. Derfor er 2040 mest realistisk, men tro mig, hvis det overhovedet er muligt at finde en løsning i 2030, så gør vi det.”

“Det er os, der skal løse de konflikter, vi har været med til at skabe. Vi er nødt til at genskabe det stærke globale samarbejde.”
- Henrik Andersen, adm. direktør, Vestas

Når der skal findes løsninger på de store udfordringer, er Henrik Andersens strategi at række ud over egne interne linjer. Række ud til mennesker og virksomheder, der ved mere, end de selv gør.

”Vi er et åbent Vestas. Kom og arbejd sammen med os. Lav teknologiudvikling med os,” siger han og fortæller, at netop den indstilling er sigende for selskabets DNA:

”Netop fordi vi er nummer ét, må vi for guds skyld ikke læne os tilbage eller blive arrogante. En vigtig del af vores udvikling er at få hjælp af kunder og partnere.”

Ikke at blive arrogant har også været et tema i Henrik Andersens ledelse. ”Selvom man er adm. direktør, er man også et menneske. Jeg spørger nogle gange mine kollegaer, om vi er arrogante nu. Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis er utilfreds, men for at sikre, at vi ikke er på vej i den forkerte retning,” siger han.

Med de ord lander vi igen på pointen om handling. For selvom Henrik Andersen nogle gange stopper op og sikrer sig, at Vestas er på vej i den rigtige retning, er det vigtigt for ham at eksekvere.

”Først får vi informationer, så diskuterer vi, så træffer vi en beslutning, og så skal der eksekveres. Nogle steder oplever jeg at i stedet for at gøre det færdigt, vender man tilbage og begynder at diskutere igen,” siger han.

For det kan tage lang tid at komme til en beslutning, du er 100 procent sikker på, pointerer han. Han vil hellere være 80 procent sikker og nogle gange tage fejl.

”Vi skal ikke falde i bureaukratiets vold og ende som en stor, langsom virksomhed, der har svært ved forandring eller ved at være beslutsom,” siger han.

Adspurgt, hvad der står øverst på hans to do-liste resten af året, nævner han også igen at kunne handle og eksekvere på samme niveau, som før coronakrisen lagde en dæmper på en række aktiviteter: “Vi skal have Vestas i gang igen på den gamle måde. Nu skal vi vise hinanden, at vi er i 85 lande. Vi har i høj grad brug for at aktivere kunder og kollegaer igen på tværs af verden.”

Vi er én verden
Én ting er, at coronakrisen har vist, hvor essentielle Vestas er på tværs af landegrænser, men i et større perspektiv mener Henrik Andersen også, at krisen har vist vigtigheden af, at vi står sammen globalt.

Fra sin post som øverstkommanderende i en international virksomhed med 99 procent af sit salg uden for landets grænser, har han observeret det globale samarbejde på nærmeste hold. Eller måske nærmere manglen på samarbejde:

”Det, vi har oplevet igennem de seneste 18 måneder, er bekymrende,” siger han.

Han har set en verden, hvor landene har kigget på egne nationale interesser i stedet for at fokusere på det, der har virket i årtier; heriblandt EU’S frie bevægelighed af varer og mennesker.

imagedv8ox.png
Henrik Andersen, adm. direktør, Vestas - Foto: Nanna Navntoft


”Aldrig i vores erhvervstid har vi set en verden, der har lukket sig så meget om de individuelle lande,” konkluderer Henrik Andersen, der oplevede dårligt at kunne krydse broen til Sverige i arbejdssammenhæng uden en bunke papirer og et længere krydsforhør.

”Dét, synes jeg, er skræmmende. Begrænsningen af at komme ind og ud af Danmark har været rigtig streng.”

Han understreger, at corona stadig er højaktuelt, og at der selvfølgelig er behov for forholdsregler. Men der træffes for mange beslutninger, der ikke kan argumenteres for på tværs af EU, USA og Asien. Beslutninger, der ikke har noget at gøre med corona, men med et øget nationalt fokus.

“Hvis vi kigger frem i tiden, er der en risiko for, at landene vælger at fokusere på nationale interesser og ikke det internationale samarbejde, der har bragt verden til, hvor den er i dag,” siger han.

”Lige meget hvordan du stabler beviserne, er der en klimaforandring, vi bliver nødt til at adressere.”
- Henrik Andersen, adm. direktør, Vestas

Han håber derfor, at verden igen vil stå sammen og løse problemerne med dialog: “Det er os, der skal løse de konflikter, vi har været med til at skabe. Vi er nødt til at genskabe det stærke globale samarbejde.”

Og behovet for samarbejde er tydeligt, både når det kommer til coronakrisen og klimakrisen. En sommer med voldsomt vejr og oversvømmelser har gjort indtryk på Henrik Andersen, og han håber, at de sidste snart vil erkende, at der ikke er nogen tvivl om menneskeskabt fysisk klimaforandring.

”Lige meget hvordan du stabler beviserne, er der en klimaforandring, vi bliver nødt til at adressere,” siger han og tilføjer, at mange lande har talt om grøn omstilling i lang tid uden at vise talen i handling.

”Det er et problem. Hvor meget mere bevis vil man have?”

Men den positive historie her er, at vi i Danmark har vindteknologi, der giver billig grøn omstilling, som andre kommer til at ville have mere af.

I begyndelsen af august offentliggjorde FN’s klimapanel IPCC en rapport, som understreger, at den globale opvarmning er menneskeskabt og kræver hurtig og drastisk handling.

”De ekstreme vejrforhold, vi har set de sidste måneder, viser, hvad vi har i vente, og IPCC-rapporten understreger, at vi skal handle nu. Vestas har en vigtig rolle at spille i at skabe en mere sikker og bæredygtig fremtid, men det kræver politisk vilje at sikre den nødvendige udbygning af vedvarende energi og langt flere grønne investeringer.”

Topchefen er også bevidst om, hvilken verden vi efterlader til de kommende generationer; og hvordan han skal forklare det til sine døtre på henholdsvis 19 og 22 år, hvis vi undervurderer situationens alvor.

”Jeg tror ikke, de vil være særlig tilgivende overfor mig, hvis ikke vi får det løst.”

Det bringer ham tilbage til hovedbudskabet. Ord skal følges af handling, og det nytter ikke at trække tiden.

”Det illustrerer også, hvordan vi tænker i Vestas. Hvis vi har noget, der skal løses, kan vi lige så godt løse det i dag.”

Læs nyeste udgave af Dansk Erhverv Magasinet her.