Gemt

Mennesker kommer i første række

Marianne Kock, adm. direktør for Ferring Pharmaceuticals A/S, er blevet valgt til Dansk Erhvervs bestyrelse og vil blandt andet arbejde for, at den danske life science-branche kommer til at vokse endnu mere. ”Vi har så meget at byde på i Danmark, men vi mangler at få det kommunikeret ud i verden,” siger hun.

Nyhed

31. august 2021

Da Marianne Kock i 2002 blev ansat i Ferring Pharmaceuticals A/S, bad ejeren af virksomheden hende om at rejse til flere lande med det formål at finde ud af, hvordan det gik med at få godkendt Ferrings produkter i hele verden.

På denne rejse blev Marianne Kock bekendt med et enkelt land, hvor der var nogle mangler på at bringe produktdokumentationen up-to-date. Samtidig blev hun også informeret om, at der det seneste år i dette land kun var blevet solgt 32 pakninger af produktet. Hun indstillede derfor, at produktet blev taget af dette marked, fordi omkostningerne slet ikke stod mål med afsætningen.

Det var Ferrings ejer imidlertid ikke enig i. ”Han sagde til mig, at de 32 pakninger betød, at der var to patienter, der var blevet hjulpet af medicinen. Hvis nogen havde gavn af vores produkter, skulle vi levere uanset profit. Jeg blev meget stolt af at arbejde i en virksomhed med denne holdning,” fortæller Marianne Kock, der siden 2015 har været adm. direktør for Ferring Pharmaceuticals.

Historien flugter fint med virksomhedens mantra om, at ”people come first at Ferring.”

På vej mod 750 medarbejdere
Marianne Kock var blevet ansat umiddelbart efter, at Ferring som en af de første virksomheder var flyttet ud i Ørestad og ind i arkitekten Henning Larsens sorte højhus. Nu er virksomheden vokset ud af bygningen og flytter senere i 2021 ind i et nyt domicil, Soundport. Her er der plads til 750 medarbejdere, som Ferring regner med at vokse til i løbet af de nærmeste år fra de nuværende cirka 600 medarbejdere.

"Vores største udfordringer er at udvikle de rigtige produkter. Vi forsker i at behandle fertilitet. I dag er det stort set kun kvinder, der bliver behandlet. Fremadrettet vil vi også fokusere på manden med forskning i eksempelvis sædkvalitet."
- Marianne Kock, adm. direktør, Ferring Pharmaceuticals A/S

Det danske selskab beskæftiger sig fortrinsvis med forskning og udvikling, især inden for nye fertilitetsbehandlinger. Ferring udvikler også produkter til at behandle alvorlige mave-tarm eller urinvejssygdomme. Inden for disse områder investerer Ferring blandt andet i at udvikle ny genterapi til blærekræft samt forsker og udvikler produkter baseret på kroppens sunde tarm-mikro-organismer til at behandle blandt andet tarminfektioner.

imageiho1f.png

Marianne Kock, adm. direktør, Ferring Pharmaceuticals A/S - Foto: Marie Bentzon


Stort potentiale i fertilitet

Hvad er Ferrings største udfordring?
”Det er at udvikle de rigtige produkter. Vi forsker i at behandle fertilitet. I dag er det stort set kun kvinder, der bliver behandlet. Fremadrettet vil vi også fokusere på manden med forskning i eksempelvis sædkvalitet.”

Ifølge Marianne Kock er den generelle succesrate på fertilitetsbehandling mellem 20 og 50 procent afhængigt af kvindens alder. Det kan synes relativ lavt, men sådan ser hun ikke på det.

”Fertilitetsområdet er meget komplekst, og mange forskellige faktorer spiller ind for at blive gravid. Jeg føler en stor glæde, hver gang vi hjælper mennesker med at skabe den familie, de ønsker sig. Det er et område med stort potentiale.”

Hvorfor?
”Vi ser en global tendens, at flere kvinder tager en uddannelse, inden de tænker på at etablere en familie. Det har betydning for fertilitet, for der er en direkte sammenhæng med alder. Jo ældre, kvinderne bliver, desto mindre fertile er de. Desuden ser vi også, at flere mænd bidrager med forringet fertilitet. Det øger det samlede pres på de mange par, som gerne vil skabe en familie.”

Ferring Pharmaceuticals

 

  • Life science-virksomhed med datterselskaber i 56 lande og hovedkvarter i Schweiz.

  • Virksomheden i Danmark, der flytter fra Ørestad til det nye domicil, Soundport, i Kastrup, ultimo 2021, varetager fortrinsvis forskning og udvikling, især inden for fertilitetsbehandling.

  • Medarbejderstaben i Danmark vil med flytningen vokse fra cirka 600 til 750.

  • Stiftet i 1950 i Malmø af lægen Frederik Paulsen, der stammede fra den nordfrisiske ø Føhr, som inspirerede til virksomhedens navn.

 Branche med mange muligheder

Marianne Kock er valgt til Dansk Erhvervs bestyrelse. Hun vil blandt andet arbejde for, at den danske life science-branche kommer til at vokse endnu mere end de 50.000 medarbejdere, der allerede er beskæftiget i life science-klyngen af virksomheder i Øresundsregionen. Branchen står allerede for 22 procent af al dansk vareeksport, og væksten er stærkt opadgående.

Hvordan skal den vision udmøntes?
”Der ligger en stor opgave i at få kommunikeret de mange, gode muligheder, der ligger i vores branche. Viden er vores samfunds unikke råstof. Vi skal have de unge til at se, at de i denne branche har optimale muligheder og vilkår for at anvende og udvikle deres kompetencer samtidig med, at virksomhederne tilbyder meget attraktive rammer for et godt og velafbalanceret arbejdsliv.”

Fokus på skat
Hvordan gør vi Danmark til verdens bedste land at drive virksomhed i?
”Vi skal have fokus på, at virksomhederne har en lav selskabsskat, og at specialister og forskere fra andre lande kan tilbydes attraktive skatteforhold. Men vi skal også have kigget på de indbyrdes skattevilkår imellem nærtstående lande som for eksempel Danmark og Sverige.”

Oven på en lang coronakrise med tvunget hjemmearbejde er Ferring stødt ind i administrative problemer. Kort fortalt gør de gældende regler i Øresundsaftalen, at medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, kan risikere dobbelt beskatning, hvis de arbejder mere end 50 procent hjemme på bopælen.

”Vi skal have fokus på, at virksomhederne har en lav selskabsskat, og at specialister og forskere fra andre lande kan tilbydes attraktive skatteforhold."
- Marianne Kock, adm. direktør, Ferring Pharmaceuticals A/S

Cirka 20 procent af Ferrings 600 medarbejdere bor i Sverige. Det vil udfordre deres muligheder for at arbejde fleksibelt, idet mange af dem gerne vil fortsætte med at arbejde hjemme.

Der er formentlig mange andre virksomheder med samme problem. Dansk Erhverv er involveret i at få myndigheder og politikere til at finde en fornuftig løsning.

Skal tænke mere kreativt
Marianne Kock karakteriserer netop hjemmearbejde som både en mulighed og en udfordring for dansk erhvervsliv efter coronakrisen.

”Vi har lært af krisen, at vi sagtens kan arbejde hjemmefra. Jeg tror, at effektiviteten for mange firmaer er gået op, men nok også på bekostning af trivsel og samarbejde. Fleksibiliteten skal vi holde fast i. Men måske skal vi tænke mere kreativt, så vi sikrer det sociale element i at møde på arbejde. Vi kan for eksempel køre lidt senere om morgenen, så vi ikke sidder i kø på motorvejen. Desuden kan vi generelt kigge på, at en arbejdsdag på otte timer godt kan fordeles over de 24 timer, der er til rådighed. Specielt når vi arbejder med medarbejdere i andre lande.”

Ferrings medarbejderstab består af 40 forskellige nationaliteter, og det er altafgørende at fastholde denne fleksibilitet, konkluderer Marianne Kock.

”Hvis jeg ser 5-10 år frem, vil Danmark og Øresundsregionen fortsat blive set som et attraktivt område at investere og drive virksomhed i – også inden for life science. Vores store udfordring bliver også at tiltrække og fastholde nok kvalificeret arbejdskraft.”

imagenpaua.png

Marianne Kock, adm. direktør, Ferring Pharmaceuticals A/S - Foto: Marie Bentzon


Tættere kontakt til uddannelsesinstitutioner
Marianne Kock har konstant fokus på at kunne rekruttere kompetente medarbejdere – og også dem der har potentialet til at blive det.

Ferring Pharmaceuticals har cirka 50 studerende ansat, og dem er Marianne Kock meget glad for. Hun kunne også godt tænke sig at være med til at optimere uddannelsesområdet og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

”Jeg så gerne en life science-strategi, hvor uddannelsesinstitutionerne havde meget mere kontakt til virksomhederne, og hvor vi fik de studerende ind på et tidligere tidspunkt i deres uddannelse. De studerende hos os behøver måske ikke altid at være kandidater alle sammen, men kan også have en bacheloruddannelse. Et studiejob drejer sig ikke kun om faglighed, men også om at lære at begå sig på en arbejdsplads.”