; ;

Nogle Dansk Erhverv netværk og udvalg har virket gennem flere år, andre er relativt nye. Fælles for de fleste netværk og udvalg er, at de er efterspørgselsdrevne og derfor kommer der hele tiden nye til, ligesom netværk og udvalg med mellemrum lukkes ned.

Hvis du ser et netværk og/eller udvalg, der kan interessere dig eller en af dine kolleger/medarbejdere, er du meget velkommen til at kontakte de ansvarlige medarbejdere, som du finder ved at klikke på netværket/udvalget eller salgschef Jesper Juul-Jensen på 3374 6100 eller jjj@danskerhverv.dk.

Hvis der er ledige pladser i et netværket eller udvalg, får vi åbnet for adgangen, og ellers samler vi til bunke, indtil der er basis for et supplerende netværk eller udvalg.

Har du eller en kollega idé til et nyt netværk eller udvalg, er det også Jesper Juul-Jensen, der skal kontaktes.

Bemærk at nogle få netværk eller udvalg er forbeholdt et særligt segment af virksomheder, ligesom nogle netværk vil indebære et deltagergebyr.

Netværk

Dansk Erhverv - Agentnetværk
Dansk Erhverv - Arbejdsmiljønetværket
Dansk Erhverv - Betalingskortgruppen
Dansk Erhverv - BL persondatanetværk
Dansk Erhverv - Byggemarkeds- og træproduktforhandlergruppe
Dansk Erhverv - CMO-netværk
Dansk Erhverv - CSR Netværk
Dansk Erhverv - Digitaliseringsnetværk for handelsvirksomheder (B2B)
Dansk Erhverv - Diversitetsnetværk
Dansk Erhverv - Ejerledernetværk Vest og Øst
Dansk Erhverv - Esportsnetværk
Dansk Erhverv - Netværk for Familieejede Virksomheder
Dansk Erhverv - Forum for Bæredygtige Emballager
Dansk Erhverv - Forsvarsnetværk
Dansk Erhverv - Fødevarenetværket
Dansk Erhverv - Grundlæggende Ledelse netværk
Dansk Erhverv - Hotelnetværket 
Dansk Erhverv - HR-netværket 
Dansk Erhverv - It-sikkerhedsnetværket
Dansk Erhverv - Kulturnetværket
Dansk Erhverv - Logistiknetværket 
Dansk Erhverv - Markedsføringsjuranetværket
Dansk Erhverv - Netværk for bo- og opholdssteder
Dansk Erhverv - Netværk for branchedirektører
Dansk Erhverv - Netværk for lokale repræsentanter
Dansk Erhverv - Netværk for kvindelige iværksættere
Dansk Erhverv - Netværk for tandlæge-kæder
Dansk Erhverv - Netværk for udbud
Dansk Erhverv - Omnichannel
Dansk Erhverv - Persondatanetværk
Dansk Erhverv - Pleje- og omsorgsnetværk
Dansk Erhverv - Uddannelse og kompetenceudvikling indenfor B2B og B2C
Dansk Erhverv - Virksomheder med egen kompetencefond

Markedsudvalg

Dansk Erhverv - Handelsudvalg
Dansk Erhverv - Life science udvalg
Dansk Erhverv - Rådgivningsudvalget
Dansk Erhverv - Sundhedspolitisk udvalg
Dansk Erhverv - Techudvalg
Dansk Erhverv - Turisme- og oplevelsesudvalget
Dansk Erhverv - Velfærdspolitisk udvalg

Fagudvalg

Dansk Erhverv - Digital Handelsudvalg
Dansk Erhverv - Mediepolitisk udvalg
Dansk Erhverv - Miljø- og Ressourceudvalget
Dansk Erhverv - OPS-udvalget
Dansk Erhverv - Sikkerhedsudvalg
Dansk Erhverv - Skattepolitisk udvalg
Dansk Erhverv - Teleudvalg

Kontakt