Gemt

Analysenotater 2018

Dansk Erhverv udgiver løbende forskellige analyser primært inden for det erhvervspolitiske og økonomiske område.

Analyse

Nr. 91: Antallet af butikker falder fortsat
Antallet af detailbutikker har længe været nedadgående. Nye tal viser, at trenden fortsatte i 2017 med et fald på 248 arbejdssteder eller 1 pct. i forhold til 2016. Det skyldes bl.a. den voksende e-handel samt en konsolidering med færre små butikker.

Nr. 90: Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen
Mange danskere benytter julen til at drikke et godt glas vin med familie og venner. Hele 88 pct. af danskerne drikker vin i forbindelse med juleaften. Danskerne drikker primært vin fra Italien, Frankrig og Chile.

Nr. 89: Julegaver i danske virksomheder 2018
85 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer belønner deres medarbejdere med en julegave for deres store indsats i 2018. Virksomheder, der giver julegaver, giver i gennemsnit julegaver for en værdi af ca. 580 kr.

Nr. 88: Julefrokoster i danske virksomheder 2018
2018 har for størstedelen af Dansk Erhvervs medlemmer været et godt år. Det fejrer tre ud af fire virksomheder ved at holde den årlige julefrokost, som altovervejende finansieres af virksomhederne selv.

Nr. 87: Detailbarometer efterår 2018
De danske detailvirksomheder er generelt positive, når de skal vurdere fremtidsudsigterne for deres virksomheder. Mange detailvirksomheder forventer stigende omsætning, mens forventningerne er mere afdæmpede, når det kommer til udviklingen i antal medarbejdere. Investeringsforventningerne er moderat positive, og flere forventer at øge deres investeringer nu sammenlignet med en tilsvarende måling i foråret 2018.

Nr. 86: Børnefamilierne driver fyrværkerisalget i 2018
Danskerne forventer at købe fyrværkeri for ca. 415 mio. kr. de næste uger frem mod nytårsaften. Det er en mindre stigning siden 2016. Det er særligt børnefamilierne, der driver fyrværkerisalget i 2018.

Nr. 85: Bytning af julegaver 2018
Når julen står for døren, har de danske butikker meget travlt. Travlheden fortsætter ligeledes i dagene og ugerne efter jul. Dansk Erhvervs beregninger indikerer, at der i år vil blive byttet julegaver for 0,5 mia. kr.

Nr. 84: Nye flyruter driver udviklingen i København
Flere direkte ruter til USA og Storbritannien har været afgørende for væksten i København. Det er ikke overraskende, at tilgængelighed er vigtig for at sikre vækst. Tilgængelighed er en nødvendig om end ikke tilstrækkelig betingelse. Men i tider hvor København vinder priser for det ene og det andet, er det værd at huske på, at med 8.500 hotelværelser på vej, kan markedsføring og branding ikke alene sikre væksten.

Nr. 83: Uinteresserede ansøgere koster virksomheder og samfund dyrt
Hver dag spilder virksomhedslederne tid på umotiverede ansøgninger fra ledige, som ikke ønsker et job. I nogle brancher er det op mod hver anden ansøger. De fleste uinteresserede ansøgere søger, fordi det er et krav fra jobcenteret for at kunne modtage understøttelse.

Nr. 82: Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget
Den danske og internationale økonomi er inde i et opsving. Alligevel har eksportudviklingen i Danmark været negativ i 1. og 2. kvartal 2018. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer, der har eksportsalg, oplever hver tredje virksomhed, at mangel på arbejdskraft er en væsentlig barriere for, at de kan øge deres eksport.

Nr. 81: Vækstvirksomhederne mangler arbejdskraft
I den offentlige debat er der ofte fokus på, hvordan vi får vores virksomheder til at vokse sig store. Én af udfordringerne lige nu er, at de danske vækstvirksomheder mangler arbejdskraft. Hver anden af Dansk Erhvervs medlemmer, som forventer vækst i omsætningen det kommende år, har oplevet, at det var svært eller umuligt at ansætte kvalificeret arbejdskraft inden for de seneste seks måneder.

Nr. 80: Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen
Mangel på arbejdskraft har efterhånden været en udfordring for de danske virksomheder længe, og nu er manglen på arbejdskraft også for alvor nået til detailhandlen. Knap halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer i detailhandlen angiver, at det har vært svært eller umuligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i løbet af de seneste seks måneder.

Nr. 79: Erhvervslivet forventer vækst
Væksten i 2018 har ikke været imponerende. Det skyldes dog blandt andet midlertidige forhold, som ikke forventes at have samme negative effekt på væksten det kommende år. Dansk Erhvervs medlemmer har også positive briller på i forhold til de kommende 12 måneders omsætning. Omkring halvdelen forventer stigende omsætning, mens kun hver tiende virksomhed forventer at fald i omsætningen.

Nr. 78: Behov for at justere virksomhedspantet
I 2017 blev der udstedt virksomhedspanter for i alt 14,5 mia. kr. Dette er en stigning på 18 pct. i forhold til 2016. Dansk Erhverv anbefaler at man justere ordningen, så den i højere grad understøtter vækstplaner i erhvervslivet.

Nr. 77: Black Friday forventes at slå rekorder igen i år
De fleste danskere elsker et godt tilbud, og netop derfor er den amerikansk inspireret Black Friday også blevet et kæmpe hit blandt de danske forbrugere. Sidste år handlede hver tredje dansker på Black Friday, og blandt dem brugte hver tredje lejligheden til at købe julegaver til deres nærmeste. Black Friday er altså blevet en betydelig juleindkøbsdag i detailhandlen.

Nr. 76: Pænt tempo ind i 4. kvartal
Væksten i antallet af lastbiler over Storebælt er fortsat stigende. Dette er til trods for, at flere indikatorer peger i retning af en lavere BNP-vækst i år sammenlignet med 2017. Dette indikerer, at det fortsat er privatforbruget, der trækker væksten herhjemme, hvor efterspørgslen efter varer medfører en stigning i antallet af lastbiler. 

Nr. 75: E-sporten boomer videre
E-sporten fortsætter med sin imponerende vækst. Omsætningen på e-sport er firedoblet fra 2016 til 2018, hvis man ser på hvor meget der bettes via Danske Spil. Det giver en klar indikation på hvor hurtigt udviklingen går. Ser man specifikt på spillet Counter-Strike, er der sket en syvdobling i betting-omsætningen over de seneste to år.

Nr. 74: Væksten skuffer
I løbet af de sidste ti år har væksten i BNP pr. indbygger i Danmark i gennemsnit været under 0,1 pct. om året – det tegner derfor et billede af at dansk økonomi har spildt ti år.

Nr. 73: Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark
Ifølge Dansk Erhervs medlemmer er det blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark i løbet af de seneste år. Tal fra Erhvervsstyrelsen bekræfter, at de erhvervsøkonomiske byrder steg fra 2016 til 2017. I 2018 har vi indtil nu blandt andet set de nye GDPR-regler træde i kraft, som har kostet virksomhederne milliarder. De ekstra byrder vidner om en ærgerlig udvikling, som hæmmer danske virksomheders muligheder for at skabe vækst og velstand til gavn for det danske samfund.

Nr. 72: Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige
Det er pengene værd, når forvaltningschefer indkøber rådgivere og konsulenter til at bidrage til opgaveløsningen i de danske kommuner. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Erhverv har lavet blandt mere end 100 danske forvaltningschefer. Rådgiverne bidrager med højt specialiseret viden og rådgivning inden for fx jura, arkitektur eller ledelse, som giver et serviceløft i de danske kommuner.

Nr. 71: Afgiftlettelser for 24 mia. - kostede kun 14. mia. kr.
Siden Finanslovsaftalen i 2013 er der gennemført afgiftslettelser for ca. 24 mia. kr., men der har ikke været tilsvarende store provenutab for statskassen – afgiftslettelserne har samlet blot medført et mindre provenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 14 mia. kr. Denne forskel skyldes, at der er store selvfinansieringsgrader forbundet med at lette afgifter – bl.a. pga. øget arbejdsudbud og mindre grænsehandel.

Nr. 70: Halloween er børnenes fest
Halloween-feberen har for alvor ramt landet og de danske supermarkeder sælger græskar, pynt og udklædning i lange baner. 16 pct. af danskerne fejrer Halloween, mens det gør sig gældende for helt op mod halvdelen af børnefamilierne med børn under 12 år. Det er en mærkedag, som fortsat bidrager pænt til detailhandlens omsætning i oktober måned.

Nr. 69: Hvilke ungdomsuddannelser leder især til job i det private?
Der er stor forskel på, hvor udbredt det er at få et job i det private, afhængig af hvilken ungdomsuddannelse man har gået på. Selvom det afspejler mange forhold og valg, man træffer i livet, kan det i hvert fald konstateres at andelen er væsentligt højere blandt personer med erhvervsuddannelsesbaggrund og htx eller hhx baggrund, end personer med almengymnasial baggrund.

Nr. 68: Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser
Det er mere udbredt at blive iværksætter blandt personer, som har taget en hhx eller htx-uddannelse, sammenlignet med personer der har en stx eller hf ungdomsuddannelse. Selvom det naturligvis hænger sammen med mange andre forhold, så spiller valget af uddannelse ind på de efterfølgende job- og karrierevalg

Nr. 67: De almene gymnasier på fremmarch
De almene gymnasier har vundet meget frem, mens det er blevet langt mindre udbredt at vælge en erhvervsuddannelse. Ser man på de 18-årige der har valgt at tage en ungdomsuddannelse, er andelen som har valgt en erhvervsuddannelse næsten halveret siden 2005, mens især andelen som vælger det almene gymnasium er steget markant.

Nr. 66: Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug
Der er i øjeblikket en diskussion om, hvor meget væksten i det offentlige forbrug skal være fremadrettet. Et af pejlemærkerne er, at det offentlige forbrug skal følge det demografiske træk – det vil stort set opbruge hele det finanspolitiske råderum i 2025. Det tager dog ikke højde for, at den offentlige sektor kan blive mere effektiv. Hvis udviklingen siden 2008 fortsætter, vil det stort set kunne dække det demografiske træk.

Nr. 65: Deleøkonomien anno 2018
Det er ikke kun hovedstadsområdet der har fået øjnene op for deleøkonomi. De øvrige regioner er også begyndt at benytte private kørselstjenester og indlogeringstjenester. De vigtigste bevæggrunde for at benytte deleøkonomiske tjenester er bekvemmelighed og besparelser.

Nr. 64: Korte ansættelser gavner langtidsledige
Langtidsledige kan med fordel vælge at tage en kortere ansættelse i løbet af ledighedsperioden - også selvom det er på et lavere kompetenceniveau end det, som de er uddannet til. En ny undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder viser nemlig, at virksomhederne i vidt omfang ser det som en styrke for kandidatens fremtidige jobmuligheder.

Nr. 63: Skattetryk højt og konstant
Når man følger den politiske debat, så kan man få indtrykket af, at skatterne er blevet sat ned over de seneste år. Det er også tilfældet, men når det er sket, så er andre skatter i samme ombæring blevet sat op. Når man kigger på det samlede skattetryk, der måler skatteindtægter som andel af BNP, så har skattetrykket været på et nogenlunde konstant niveau siden midten af 1980’erne.

Nr. 62: Snævre prisparitetsklausuler på overnatningsmarkedet
De store online hotelbookingportaler stiller krav om, at de hoteller som bruger dem accepterer smalle prisparitetsklausuler. Det betyder, at hotellerne ikke må sælge deres hotelværelse billigere på deres egen hjemmeside. Det har en række uhensigtsmæssige effekter og virker hæmmende for konkurrencen på markedet.

Nr. 61: Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige 'nej' til nye ordre
Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet har været stigende gennem en årrække. Det har gradvist gjort det vanskeligere for virksomhederne at rekruttere nye medarbejdere. Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige 'nej' til nye ordrer.

Nr. 60: Vækst i lidt højere gear i 3. kvartal
Dansk Erhvervs lastbilindikator peger i retning af, at den økonomiske vækst gik et lille gear op i 3.kvartal. Antallet af lastbiler der krydsede Storebæltsbroen steg med lidt over 1 pct. i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal.

Nr. 59: Den østeuropæiske arbejdskraft-kilde tørrer ud
Ledigheden er meget lav i de lande, som hidtil har været Danmarks ”hovedleverandører” af udenlandsk arbejdskraft. Den store mangel på arbejdskraft, truer med at bremse vores vækstmuligheder. 

Nr. 58: Erhvervsgymnasiet mere populært i Jylland end på Sjælland
Antallet af unge, der tager en gymnasial uddannelse, er steget. De erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, HTX og HHX, er mindst populære i Region Hovedstaden, og mest populære i Jylland. 

Nr. 57: Hvor meget fylder turisme/oplevelsesøkonomi i landets kommuner?
Der er store kommunale forskelle på, hvor mange job der knytter sig til turisme. Turisterne vælger destination alt efter fremkomsten af attraktioner og oplevelsesmuligheder.

Nr. 56: Kontante konsekvenser, hvis adgangen til udenlandsk arbejdskraft forringes
Mere end hver tredje virksomhed forventer, at danske virksomheder må sige nej til nye ordrer og opgaver eller sende flere opgaver ud af landet, hvis adgangen til udenlandsk arbejdskraft begrænses.

Nr. 55: Ehandel med dagligvarer
Det er blevet populært at handle fødevare eller dagligvare på nettet. 23 pct. af alle, der e-handler, har købt dagligvarer eller fødevarer på nettet, når man ser på de seneste 12 måneder.

Nr. 54: Ehandel anno 2018
Analysen kortlægger de danske forbrugeres e-handel og beskriver de vigtigste trends og nøgletal. I de senere år, har der eksempelvis været en stigning i andelen som e-handler blandt andet beklædning, musik, computerspil og medicin.

Nr. 53: Danskerne er begejstrede for udenlandsk arbejdskraft
Danskerne hilser udenlandsk arbejdskraft velkommen, viser befolkningssurvey. Ifølge to ud af tre danskere er udlændinge velkomne i Danmark, så længe de arbejder og bidrager mere end de koster til de offentlige kasser.

Nr. 52: Eliteuddannelser er kvindeuddannelser
Der er en klar overrepræsentation af kvindelige studerende ved de uddannelser, som kræver et snit på mindst 9. Det er således 65 pct. af de studerende ved disse uddannelser, som er kvinder.

Nr. 51: Akademikeres børn fylder mere i kemi- og fysiktimerne
Andelen af akademikerbørn er meget højere inden for blandt andet matematik, fysik og kemi end sprogfag. Det indikerer, at forskelle i fremtidige uddannelsesvalg, løn- og karrieremuligheder mellem akademikerbørn og andre familietyper delvist opstår i gymnasiet.

Nr. 50: Ulovlig streaming og download i Danmark
Danskerne streamer og downloader stadigvæk ulovligt indhold i stort omfang – og hver tiende dansker mener, at det er i orden. Det har store konsekvenser for de kreative erhverv.

Nr. 49: Lastbilerne med god start på 3. kvartal
Dansk Erhvervs lastbilindikator peger i retning af, at den økonomiske aktivitet herhjemme kom godt fra land i 3. kvartal.

Nr. 48: Det går godt for dansk modeeksport
Siden 2013 er den danske modeeksport vokset med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 5,7 pct. Væksten er trukket af et bredt globalt økonomisk opsving, og der er tegn på, at modeeksporten også kommer til at vokse solidt i 2018.

Nr. 47: Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner
Graden af konkurrenceudsættelse stiger langsomt. Der er store forskelle på, hvor meget de forskellige kommuner konkurrenceudsætter, og hvor meget de konkurrenceudsætter inden for bestemte områder.

Nr. 46: Stigende utilfredshed med jobcentrene
De danske virksomheder oplever i disse år mangel på arbejdskraft. Alligevel tøver mange virksomheder med at bruge de danske jobcentre i deres søgning efter relevante kandidater som følge af en udbredt utilfredshed med jobcentrene.

Nr. 45: Bundrekord i selvstændige
Mens lønmodtagerbeskæftigelsen i Danmark måned for måned sætter rekord slår antallet af selvstændige måned for måned bundrekorder.

Nr. 44: Detailhandels-arbejdssteder
På landsplan er der fra 2008 til 2016 forsvundet ca. 3.000 detail-arbejdssteder. Der er dog stor forskel på, hvordan udviklingen har været på tværs af landets kommuner.

Nr. 43: Fleksible udbudsreformer bruges for lidt
De offentlige myndigheder har kun taget de nye fleksible udbudsformer til sig i et begrænset omfang. Efter to år med den nye udbudslov kan det konstateres, at de kun bruges i 6,4 pct. af de offentlige udbud.

Nr. 42: Er cykel euforien slut
Cykelhandlernes omsætning i 2017 faldt med 2,4 pct. Det nye år, er heller ikke startet særligt godt for cykelhandlerne, idet salget 1. kvartal 2018 lå 21 pct. under niveauet for samme kvartal året før.

Nr. 41: Urealistiske tidsfrister for udbud op mod sommerferien
Det offentlige udbyder ofte opgaver med frist i sommerferien, hvor de mest kompetente virksomheder kan være ferieramte og derfor ikke byder på opgaven. Konsekvensen kan være mindre kvalitet for pengene.

Nr. 40: 6.000 flere jobs i hoteller og restauranter om sommeren
De mange turister, der afholder sommerferie i Danmark og i løbet af sommerferien derfor lægger penge i landet, giver hotellerne og restauranterne en ekstra omsætning på 1,5 mia. kr. og skaber 6.000 ekstra fuldtidsjobs.

Nr. 39: E-handlen brager frem i detailsektoren
E-handlen har udvist tocifrede vækstrater gennem de seneste år. Det smitter af på detailhandlens forventninger til salget via de online kanaler i 2018.

Nr. 38: Rygepolitik i de private danske virksomheder
Hver niende private danske virksomhed har indført rygeforbud i arbejdstiden. Det betyder samtidig, at man er gået længere end rygeloven tilsiger for at forhindre rygning på arbejdspladsen.

Nr. 37: Den økonomiske udvikling i regionerne
Målt som BNP per indbygger ligger Nordjylland og Midtjylland fortsat under førkriseniveauet for 2008.

Nr. 36: Lidt flere nye virksomheder i 1. halvår af 2018
I 2. kvartal 2018 blev der etableret 9.938 nye virksomheder i Danmark. Det svarer til en lille stigning på 0,4 pct. i forhold til 1. kvartal.

Nr. 35: Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter
Danmarks høje afgiftsniveau giver mange danskere incitament til at købe nydelsesmidler, som er indført illegalt uden om det danske moms- og afgiftssystem.

Nr. 34: Momsindtægter fra udenlandske netbutikker
I 2017 var danskernes samlede e-handel med varer købt i udlandet ca. 14 mia. kr. Dansk Erhverv skønner, at den danske statskasse går glip af momsindtægter for ca. en halv mia. kr. som følge af momssnyd og undtagelse.

Nr. 33: BNP voksede i 2. kvartal ifølge lastbilerne
Ifølge lastbilsindikatoren for 2.kvartal synes der på kort sigt at være udsigt til vækst i dansk økonomi.

Nr. 32: Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret
Forandringstempoet i erhvervslivet er øget, og det har fået mange virksomheder til at operere med kortere planlægnings-tidshorisonter i deres strategiplaner.

Nr. 31: Grænsehandelsanalyse 2018
Danskerne er vilde med at grænsehandel. Halvdelen af de danske husstande grænsehandler mindst én gang om året. Dermed går Danmark glip af omsætning, arbejdspladser og provenu til statskassen.

Nr. 30: Stigende mangel på arbejdskraft i landtransport
I maj måned rapporterede 21 pct. af virksomhederne indenfor landtransportbranchen, at de oplevede mangel på arbejdskraft – det er dobbelt så mange som for et år siden.

Nr. 29: Produktivitetsvækst i telekommunikation
En af de brancher, der trækker i retning af markant højere produktivitetsvækst, er telebranchen. Det skyldes især, at branchen har oplevet store teknologiske fremskridt siden årtusindskiftet.

Nr. 28: Optimismen trives i de danske virksomheder
De danske virksomheder er for alvor kommet ud af krisen og forventer at øge omsætning, antal ansatte, investeringer og eksport i løbet af de kommende 12 måneder.

Nr. 27: Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU's Persondataforordning
Mange danske virksomheder vurderer ikke, at de når at blive klar til når EU's persondataforordning træder i kraft den 25. maj.

Nr. 26: Danmark er et service- og videnssamfund
Danmark er et servicesamfund. Knap ¾ af de privatbeskæftigede har job inden for servicesektoren. Det er dog de færreste danskere, der er klar over, at service er den største erhvervssektor.

Nr. 25: Aktuelle trends i butikslivet
Antallet af butikker i detailhandlen er samlet set faldet over de senere år, men med forskellige udviklinger på tværs af de enkelte brancher.

Nr. 24: Lastbilerne fortsat i lavt gear
Skal man lytte til lastbilerne, ser det desværre ud til at farten på væksten i dansk økonomi er gået et gear ned, de første fire måneder af 2018.

Nr. 23: Misbrug af betalingskort
Misbrug af betalingskort er desværre blevet et betydeligt problem i Danmark – både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv.

Nr. 22: Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer
De danske virksomheder oplever et stort potentiale for energiforbedringer. Kun få virksomheder har dog planer om at realisere dem.

Nr. 21: Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder
Mange beskæftigede kan blive påvirkede af Brexit. I Danmark er knap 39.000 beskæftigede direkte eller indirekte afhængige af dansk eksportsalg til Storbritannien.

Nr. 20: Lastbilerne indikerer stilstand
Med udgangspunkt i lastbilsindikatoren synes der på kort sigt ikke at være udsigt til ret meget vækst i dansk økonomi.

Nr. 19: Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?
Kun 3 pct. af danskerne går med planer om at starte ny virksomhed inden for de kommende tre år. Dermed skraber vi bunden, når vi sammenligner med andre EU-lande.

Nr. 18: Uændret antal nye virksomheder i 1. kvartal
Antallet af nyetablerede virksomheder i årets første 3 måneder indikerer ikke en voksende aktivitet, hvad angår etableringen af nye virksomheder.

Nr. 17: Hotelbranchen mangler arbejdskraft
Arbejdskraft er blevet en mangelvare i hotelbranchen. Aktuelt er det hver tiende hotelvirksomhed, der oplever mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor.

Nr. 16: Engrosbarometer, marts 2018
Engrosbranchen oplevede fremgang i beskæftigelse, omsætning og eksport i 2017.

Nr. 15: Hotellerne fik et halvsløjt 2017
Hotelbranchen havde et halvsløjt 2017, med den laveste vækst siden kriseåret 2010.

Nr. 14: Restauranterne fik et halvsløjt 2017
2017 blev et halvsløjt år for landets restauranter med en vækst på lidt over 3 pct. Det er en lavere vækstrate end de foregående år.

Nr. 13: Lastbilerne indikerer lavere fart på væksten i februar
Lastbilstrafikken over Storebælt gik lidt tilbage i februar, det indikerer lavere vækst.

Nr. 12: Stor vækst i antallet af amerikanske turister
Flere amerikanske turister har fået øjnene op for Danmark, som feriemål. Antallet af overnatninger fra amerikanske turister i Danmark, voksede med 11 pct. fra 2016 til 2017.

Nr. 11: Virksomhedernes outsourcing skifter karakter
Danske virksomheder outsourcer i stigende grad til EU-lande i Østeuropa. Derimod outsources der mindre til Kina. Outsourcing skyldes især, at det er blevet sværere at få adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Nr. 10: Danske virksomheder er i front på cloudteknologi
Cloud-teknologi har på få år vundet stort indpas i erhvervslivet. Dermed har dansk erhvervsliv en klar styrkeposition når det kommer til at udnytte de muligheder, cloud-løsninger åbner for.

Nr. 09: Telebranchen har fået gang i væksten igen 
Telebranchen har overvundet et svagt 2016, hvor omsætningen faldt med 2,8 pct. i forhold til det foregående år. I 2017 var der atter fremgang på 3,5 pct.

Nr. 08: E-sporten boomer
E-sporten har overhalet amerikansk fodbold, badminton og cykling i forhold til, hvor meget der spilles hos Dansk Spil. Det indikerer, at der i høj grad er blevet en dannet sportsgren med en væsentlig følgeskare.

Nr. 07: Danskerne er vilde med Valentinsdag
Danskerne har taget Valentinsdag til sig. Mærkedagen fejres nu af cirka hver fjerde dansker. Nogle går på restaurant, andre giver blomster. Det skaber stort potentiale for detail- og restaurationsbranchen.

Nr. 06: Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget
Aktiekurserne er faldet markant de seneste dage. Efter vores vurdering markerer de faldende aktiekurser ikke indgangen til en global økonomisk krise. De globale økonomiske nøgletal er fortsat stærke.

Nr. 05: Rekordhøjt antal lastbiler indikerer fin økonomisk vækst
Rekordmange lastbiler krydser storbælt i årets første måned. Det indikerer fin økonomisk vækst.

Nr. 04: Den samlede beklædnings- og fodtøjseksport når nye højder
Siden 2013 har dansk beklædnings- og fodtøjseksport oplevet en konstant stigende udvikling. Baseret på eksporttal for de første ti måneder af 2017, forventer Dansk Erhverv, at væksten fortsætter til et samlet niveau på 32,8 mia. kr.

Nr. 03: Rekordmange nye virksomheder i 2017
I 2017 så 35.700 nye virksomheder dagens lys. Det er 2.500 flere virksomheder end året før. Der blev registreret flest nye virksomheder i Hovedstaden og Østjylland.

Nr. 02: Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde
Kommunaldirektørerne vurderer, at et offentlig-privat samarbejde samlet set kan forbedre kvaliteten af den kommunale opgavevaretagelse. Alligevel forventer kommunaldirektørerne ikke at øge anvendelsen af offentlig-private samarbejder.

Nr. 01: Lastbilerne indikerer fin vækst i 4. kvt. 2017
I 4. kvartal 2017 var der 363.931 lastbiler, der passerede Storebælt. Det er det højeste antal nogensinde. Det økonomiske opsving ser derved ud til at fortsætte.